45 công trình xây dựng không phép trong cụm công nghiệp 'lụi' 72 ha

45 công trình xây dựng không phép trong cụm công nghiệp 'lụi' 72 ha

Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng và môi trường tại cụm công nghiệp xây 'lụi' Phước Tân

Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng và môi trường tại cụm công nghiệp xây 'lụi' Phước Tân

Xác định nhiều sai phạm tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân

Xác định nhiều sai phạm tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân

Sở Công Thương Đồng Nai phản hồi việc cấp điện cho 500 hộ dân

Sở Công Thương Đồng Nai phản hồi việc cấp điện cho 500 hộ dân

Hệ lụy từ các công trình xây trái phép ở Đồng Nai

Hệ lụy từ các công trình xây trái phép ở Đồng Nai

Tiếp tục làm rõ sai phạm ở Cụm công nghiệp Phước Tân

Tiếp tục làm rõ sai phạm ở Cụm công nghiệp Phước Tân

Đồng Nai cưỡng chế trang trại xây không phép quy mô lớn

Đồng Nai cưỡng chế trang trại xây không phép quy mô lớn

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai tại tỉnh Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai tại tỉnh Đồng Nai

Kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

Kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

Thanh tra toàn diện cụm công nghiệp Phước Tân, Đồng Nai

Thanh tra toàn diện cụm công nghiệp Phước Tân, Đồng Nai

Kinh tế Đồng Nai tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá

Kinh tế Đồng Nai tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá

Lập đoàn kiểm tra sai phạm tại Cụm công nghiệp Phước Tân

Lập đoàn kiểm tra sai phạm tại Cụm công nghiệp Phước Tân

Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ việc tại Cụm CN Phước Tân - Đồng Nai

Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ việc tại Cụm CN Phước Tân - Đồng Nai