Quyết toán trực tuyến thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán trực tuyến thuế thu nhập cá nhân

Để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là cá nhân khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020, ngành...
Cục thuế Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với công an làm rõ hành vi của cán bộ thuế bị khởi tố

Cục thuế Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với công an làm rõ hành vi của cán bộ thuế bị khởi tố

'Tống tiền' doanh nghiệp, nguyên Đội phó đội kiểm tra thuế bị khởi tố

'Tống tiền' doanh nghiệp, nguyên Đội phó đội kiểm tra thuế bị khởi tố

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Ông Phan Đình Trạc tham dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cần Thơ

Ông Phan Đình Trạc tham dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cần Thơ

'Điểm mặt' 8 doanh nghiệp nợ thuế trên chục tỉ ở Cần Thơ

'Điểm mặt' 8 doanh nghiệp nợ thuế trên chục tỉ ở Cần Thơ

Cục Thuế thành phố Cần Thơ liên tục thua kiện hành chính

1 doanh nghiệp chính thức thắng kiện Cục Thuế Cần Thơ

1 doanh nghiệp chính thức thắng kiện Cục Thuế Cần Thơ

Tăng cường thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế

Tăng cường thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế

UBND TP Cần Thơ đồng ý Công ty CP 720 được gia hạn thuê đất

UBND TP Cần Thơ đồng ý Công ty CP 720 được gia hạn thuê đất

Công ty xin thuê đất tiếp, Sở TN&MT đẩy trách nhiệm lên Bộ

Công ty xin thuê đất tiếp, Sở TN&MT đẩy trách nhiệm lên Bộ

Động lực quan trọng hoàn thành nhiệm vụ

Động lực quan trọng hoàn thành nhiệm vụ

Công ty thắng kiện cục trưởng Cục Thuế

Công ty thắng kiện cục trưởng Cục Thuế

Sau thắng kiện, công ty muốn được thuê đất 50 năm

Sau thắng kiện, công ty muốn được thuê đất 50 năm

Dồn lực thu ngân sách

Dồn lực thu ngân sách

6 tháng đầu năm, Cần Thơ bị giảm khoảng 105 tỉ đồng tiền thuế

6 tháng đầu năm, Cần Thơ bị giảm khoảng 105 tỉ đồng tiền thuế

Cần Thơ: Cách chức, cảnh cáo 2 công chức ngành thuế

Cần Thơ: Cách chức, cảnh cáo 2 công chức ngành thuế

Cục Thuế Cần Thơ kháng cáo vì bị xử thua kiện doanh nghiệp

Cục Thuế Cần Thơ kháng cáo vì bị xử thua kiện doanh nghiệp

Nhiều đảng bộ tổ chức đại hội cấp cơ sở

Nhiều đảng bộ tổ chức đại hội cấp cơ sở

Cục Thuế TP Cần Thơ thua kiện doanh nghiệp

Cục Thuế TP Cần Thơ thua kiện doanh nghiệp

Đã tiếp nhận hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Đã tiếp nhận hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Để hộ kinh doanh mạnh dạn lên doanh nghiệp

Để hộ kinh doanh mạnh dạn lên doanh nghiệp

Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy

Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy

Tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ngành Thuế hoàn thành Kế hoạch hợp nhất các Chi cục Thuế

Ngành Thuế hoàn thành Kế hoạch hợp nhất các Chi cục Thuế

Giải pháp phát triển kinh tế trước sự tác động dịch bệnh Covid-19

Giải pháp phát triển kinh tế trước sự tác động dịch bệnh Covid-19

Cần Thơ thu ngân sách giảm mạnh do dịch Covid-19

Cần Thơ thu ngân sách giảm mạnh do dịch Covid-19

Sau Tết, du lịch Cần Thơ thất thu nặng vì dịch bệnh Covid-19

Sau Tết, du lịch Cần Thơ thất thu nặng vì dịch bệnh Covid-19

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm

Quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu ngân sách và giảm nợ thuế

Cần Thơ nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Cần Thơ nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Cái Răng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Cái Răng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Thua kiện vì chưa hiểu luật

Thua kiện vì chưa hiểu luật

Ủy ban thua kiện vì nhầm dân sự với hành chính

Ủy ban thua kiện vì nhầm dân sự với hành chính

Doanh nghiệp nỗ lực làm tốt nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp nỗ lực làm tốt nghĩa vụ thuế

Tuyên dương 499 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Tuyên dương 499 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận hơn 200 công ty nợ thuế

Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận hơn 200 công ty nợ thuế

Cục Thuế kháng cáo vụ bị tòa xử thua doanh nghiệp

Cục Thuế kháng cáo vụ bị tòa xử thua doanh nghiệp

Tòa quận xử UBND TP Cần Thơ thua kiện

Tòa quận xử UBND TP Cần Thơ thua kiện

Cục Thuế Cần Thơ thua kiện doanh nghiệp

Cục Thuế Cần Thơ thua kiện doanh nghiệp