Quảng Trị: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 3.655 tỷ đồng

Quảng Trị: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 3.655 tỷ đồng

Chiều 8/01, tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích nộp thuế năm...
Cục Thuế Quảng Trị: Phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt 2.880 tỷ đồng

Cục Thuế Quảng Trị: Phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt 2.880 tỷ đồng

Cục Thuế Quảng Trị tính thu ngân sách gần 2.900 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra

Cục Thuế Quảng Trị tính thu ngân sách gần 2.900 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra

Các đơn vị ngành Thuế tích cực hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung

Các đơn vị ngành Thuế tích cực hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung

Quảng Trị thu hồi các khoản tiền theo Kết luận Thanh tra Chính phủ ra sao?

Quảng Trị thu hồi các khoản tiền theo Kết luận Thanh tra Chính phủ ra sao?

Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ có nhân sự mới

Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ có nhân sự mới

Bổ nhiệm nhân sự 4 bộ ngành

Bổ nhiệm nhân sự 4 bộ ngành