Ông Nguyễn Sỹ Hiệp tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Hình ảnh Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

Hình ảnh Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

Trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An

Trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng