ĐẢNG BỘ CỤC QUẢN TRỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG NẮM BẮT TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẢNG BỘ CỤC QUẢN TRỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG NẮM BẮT TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị đề...
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỤC QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỤC QUẢN TRỊ

THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỤC QUẢN TRỊ

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỤC QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TIẾP NHẬN TÀI TRỢ XE ĐIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA QUỐC HỘI

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TIẾP NHẬN TÀI TRỢ XE ĐIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA QUỐC HỘI

Chủ tịch nước quyết định phong hàm cấp tướng cho Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước quyết định phong hàm cấp tướng cho Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỤC QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỤC QUẢN TRỊ

HÌNH ẢNH BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Phải đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân trong thời gian cách ly toàn xã hội

Phải đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân trong thời gian cách ly toàn xã hội

Yêu cầu ngân hàng giảm mạnh lãi vay, không chia cổ tức bằng tiền mặt

Yêu cầu ngân hàng giảm mạnh lãi vay, không chia cổ tức bằng tiền mặt

Bảo đảm thông suốt hoạt động ngân hàng

Bảo đảm thông suốt hoạt động ngân hàng

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế và Tổng cục Du lịch

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế và Tổng cục Du lịch

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế

Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Giao thông - Vận tải, Văn phòng Quốc hội

Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Giao thông - Vận tải, Văn phòng Quốc hội

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Văn Hiển được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Ông Nguyễn Văn Hiển được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội có thêm lãnh đạo mới

Văn phòng Quốc hội có thêm lãnh đạo mới

Quyết định về nhân sự Văn phòng Quốc hội

Quyết định về nhân sự Văn phòng Quốc hội