Bộ Ngoại giao tổ chức lớp nghiệp vụ nấu ăn chiêu đãi và lễ tân đối ngoại

Bộ Ngoại giao tổ chức lớp nghiệp vụ nấu ăn chiêu đãi và lễ tân đối ngoại

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 29/9, Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Nhà khách Chính phủ tổ...
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Nội vụ, GD&ĐT

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Nội vụ, GD&ĐT

Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục - Đào tạo có nhân sự, lãnh đạo mới

Nhân sự mới các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ và GD-ĐT

Nhân sự mới Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, GD&ĐT

Bộ Ngoại giao trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xây dựng dự án Luật

Công đoàn Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Cán bộ Bộ Ngoại giao tích cực tham gia Ngày hội hiến máu cứu người