Cục QLTT Bình Định tổ chức tiêu hủy lô hàng thời trang vi phạm hành chính trị giá trên 35 triệu đồng

Cục QLTT Bình Định tổ chức tiêu hủy lô hàng thời trang vi phạm hành chính trị giá trên 35 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương có nhân sự mới

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương có nhân sự mới

Ông Trần Đức Tiến được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Định

Ông Trần Đức Tiến được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Định

Thu giữ gần 20kg ngà voi vận chuyển trái phép tại Bình Định

Thu giữ gần 20kg ngà voi vận chuyển trái phép tại Bình Định

Bình Định: Phát hiện, tạm giữ 17,6 kg vật phẩm nghi là ngà voi

Bình Định: Phát hiện, tạm giữ 17,6 kg vật phẩm nghi là ngà voi

Bình Định: Tiêu hủy gần 26.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tịch thu năm 2018

Bình Định: Tiêu hủy gần 26.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tịch thu năm 2018

Bình Đình: Thu giữ 30 tấn đường Thái Lan không hóa đơn, chứng từ

Thu giữ 30 tấn đường Thái Lan nhập lậu

Tạm giữ 950 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Bình Định tạm giữ trên 900 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Mất chức Phó chi cục quản lý thị trường vì vợ đánh bạc

Thu hồi quyết định bổ nhiệm 1 phó chi cục quản lý thị trường