5 Thứ trưởng bộ Xây dựng là những ai?

5 Thứ trưởng bộ Xây dựng là những ai?

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng: Bước đột phá trong công tác quản lý

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng: Bước đột phá trong công tác quản lý

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

Sử dụng đơn vị trực thuộc quản lý dự án, chi phí tính như nào?

Sử dụng đơn vị trực thuộc quản lý dự án, chi phí tính như nào?

Hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh với dự án cải tạo, sửa chữa hoặc mở rộng

Hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh với dự án cải tạo, sửa chữa hoặc mở rộng

Hệ số điều chỉnh với dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng

Hệ số điều chỉnh với dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng

Bộ Xây dựng lên phương án thi công bệnh viện dã chiến

Dịch COVID-19: Bộ Xây dựng lên phương án thi công bệnh viện dã chiến

Chủ đầu tư được tự quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng?

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Tin nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều động, bổ nhiệm nhân sự hai Bộ Xây dựng và LĐTBXH

Nhân sự mới tại Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Chủ đầu tư có được tự quyết sử dụng chi phí dự phòng?

Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng

Tăng cường giải pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Tập huấn hướng dẫn nội dung Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Giải pháp nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải đô thị

Công cụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng: Phải bảo đảm cho nhà thầu có lãi

Bộ Xây dựng và JICA hợp tác phát triển công cụ quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng xử lý thế nào với việc thừa 3 cấp phó, 196 lao động hợp đồng?

Tính đúng, đủ, chống thất thoát đầu tư công

Kết luận giám định của giám định viên Bộ Xây dựng tại Dự án Ngàn Trươi - Hà Tĩnh đúng quy định của pháp luật

Bộ Xây dựng loại bỏ 1.005 định mức xây dựng quá lạc hậu

Dự án xây dựng cơ bản: Định giá lạc hậu, thất thoát, lãng phí

Hoàn thiện phương pháp xác định định mức cơ sở

Lấy ý kiến hoàn thiện hệ thống định mức dự toán xây dựng

Hơn 1.000 định mức lạc hậu, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng hoàn thành rà soát hơn 14 nghìn định mức, giá xây dựng

Bộ Xây dựng hoàn thành rà soát hơn 14 nghìn định mức, giá xây dựng

Viện Kinh tế Xây dựng: Tiếp tục đi đầu trong các hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng