Góp ý dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Góp ý dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Xử lý tài sản bảo đảm đang là vấn đề lớn, cần được giải quyết thuận lợi, hiệu quả, thống nhất, ít rủi ro....
Góp ý dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Góp ý dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp: Kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Bộ Tư pháp: Kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Giảm gần 3 tỷ đồng khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản

Giảm gần 3 tỷ đồng khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản

Chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp

Chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp

Đề xuất các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Đề xuất các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về giao dịch bảo đảm

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về giao dịch bảo đảm

Trung vệ cao 1m88 gốc châu Phi hết cửa lên đội tuyển Malaysia

Trung vệ cao 1m88 gốc châu Phi hết cửa lên đội tuyển Malaysia

Rà soát kỹ cơ sở pháp lý liên quan đến các biện pháp giao dịch bảo đảm

Rà soát kỹ cơ sở pháp lý liên quan đến các biện pháp giao dịch bảo đảm

Tháo gỡ bất cập về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

Tháo gỡ bất cập về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

Hạn chế rủi ro pháp lý trong cho vay tín dụng

Hạn chế rủi ro pháp lý trong cho vay tín dụng

Mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm

Mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm

Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp vụ

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp vụ

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Bán xe 'cắm' ngân hàng, chủ showroom lẩn trách nhiệm, khách bất lực tố cáo

Bán xe 'cắm' ngân hàng, chủ showroom lẩn trách nhiệm, khách bất lực tố cáo

Bán xe 'cắm' ngân hàng, chủ showroom lẩn trách nhiệm, khách bất lực tố cáo

Bán xe 'cắm' ngân hàng, chủ showroom lẩn trách nhiệm, khách bất lực tố cáo

Cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng

Cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tập huấn nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm

Tập huấn nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản bảo đảm

Hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản bảo đảm

Cần tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm

Cần tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm