Tu sửa khẩn cấp mái vòm di sản Thành Nhà Hồ

Tu sửa khẩn cấp mái vòm di sản Thành Nhà Hồ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ kinh phí tu sửa Thành Nhà Hồ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ kinh phí tu sửa Thành Nhà Hồ

Tu sửa khẩn cấp và bảo tồn một số hạng mục của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Tu sửa khẩn cấp và bảo tồn một số hạng mục của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Độc đáo công trình di sản hơn 600 tuổi

Độc đáo công trình di sản hơn 600 tuổi

Một lần đến Ấn Độ ghé thăm đền Taj Mahal để biết được tình yêu luôn bất diệt

Một lần đến Ấn Độ ghé thăm đền Taj Mahal để biết được tình yêu luôn bất diệt

Đóng bãi thử hạt nhân Triều Tiên đặt ra nhiều thách thức

Đóng bãi thử hạt nhân Triều Tiên đặt ra nhiều thách thức

Địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên vẫn hoạt động tốt

Địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên vẫn hoạt động tốt