Hoa Kỳ tài trợ gần 100 nghìn USD để tu sửa cổng Nam thành nhà Hồ

Hoa Kỳ tài trợ gần 100 nghìn USD để tu sửa cổng Nam thành nhà Hồ

92.500 USD để tu sửa mái vòm cổng Thành nhà Hồ

92.500 USD để tu sửa mái vòm cổng Thành nhà Hồ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ kinh phí tu sửa Thành Nhà Hồ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ kinh phí tu sửa Thành Nhà Hồ

Tu sửa khẩn cấp và bảo tồn một số hạng mục của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Tu sửa khẩn cấp và bảo tồn một số hạng mục của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Độc đáo công trình di sản hơn 600 tuổi

Độc đáo công trình di sản hơn 600 tuổi

Một lần đến Ấn Độ ghé thăm đền Taj Mahal để biết được tình yêu luôn bất diệt

Một lần đến Ấn Độ ghé thăm đền Taj Mahal để biết được tình yêu luôn bất diệt

Địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên vẫn hoạt động tốt

Địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên vẫn hoạt động tốt