Hà Nội: Hoàn thiện việc xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu

Hà Nội: Hoàn thiện việc xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu

Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về trung tâm hành chính ở đường Võ Chí Công

Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về trung tâm hành chính ở đường Võ Chí Công

Hà Nội chủ động xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu

Hà Nội chủ động xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu

Hà Nội: 8 Sở, ngành sẽ làm việc tập trung tại trung tâm hành chính công trên đường Võ Chí Công

Hà Nội: 8 Sở, ngành sẽ làm việc tập trung tại trung tâm hành chính công trên đường Võ Chí Công

Thủ tục hành chính của Hà Nội sẽ là mô hình để các địa phương học tập, tham khảo

Thủ tục hành chính của Hà Nội sẽ là mô hình để các địa phương học tập, tham khảo

Hà Nội sẽ có trung tâm hành chính gồm 8 sở, ngành ở đường Võ Chí Công

Hà Nội sẽ có trung tâm hành chính gồm 8 sở, ngành ở đường Võ Chí Công

Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ba địa phương thí điểm dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ba địa phương thí điểm dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quảng Ninh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11

Quảng Ninh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11

Cuối tháng 11-2019: Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cuối tháng 11-2019: Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Những dịch vụ công nào được cung cấp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia?

Những dịch vụ công nào được cung cấp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia?