Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Lãnh đạo vừa bán ra toàn bộ 226.500 cổ phiếu

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Lãnh đạo vừa bán ra toàn bộ 226.500 cổ phiếu

Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán: TNH - sàn HOSE) vừa bán ra cổ...
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) dự kiến bỏ ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài để chuẩn bị nâng room lên 49%

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) dự kiến bỏ ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài để chuẩn bị nâng room lên 49%

Người nhà lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đồng loạt bán ra cổ phiếu

Người nhà lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đồng loạt bán ra cổ phiếu

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Người thân Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đăng ký bán ra hàng triệu cổ phiếu

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Người thân Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đăng ký bán ra hàng triệu cổ phiếu

5 doanh nghiệp lên sàn HOSE trong tháng 1

5 doanh nghiệp lên sàn HOSE trong tháng 1

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán lãi kỷ lục 110 tỷ đồng

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán lãi kỷ lục 110 tỷ đồng

Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn lãi kỷ lục 110 tỷ

Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn lãi kỷ lục 110 tỷ

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Quý IV/2020 doanh thu đạt 101,6 tỷ đồng, tăng 16,9%

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Quý IV/2020 doanh thu đạt 101,6 tỷ đồng, tăng 16,9%

Chứng khoán sôi động, doanh nghiệp tranh thủ lên sàn

Chứng khoán sôi động, doanh nghiệp tranh thủ lên sàn

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) góp vốn thành lập hai pháp nhân mới cùng ngành nghề nhưng sở hữu dưới 51% vốn điều lệ

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) góp vốn thành lập hai pháp nhân mới cùng ngành nghề nhưng sở hữu dưới 51% vốn điều lệ

Giải mã TNH, mã cổ phiếu vừa tăng kịch trần phiên chào sàn

Giải mã TNH, mã cổ phiếu vừa tăng kịch trần phiên chào sàn

Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (TNH): Tăng kịch trần phiên chào sàn ngày 6/1

Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (TNH): Tăng kịch trần phiên chào sàn ngày 6/1

Cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bật mạnh khi chào sàn

Cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bật mạnh khi chào sàn

Bệnh viện quốc tế Thái nguyên (TNH) chào sàn HOSE

Bệnh viện quốc tế Thái nguyên (TNH) chào sàn HOSE

Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn từ 6/1/2021, vốn hóa hơn 1.000 tỷ đồng

Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn từ 6/1/2021, vốn hóa hơn 1.000 tỷ đồng