Gelex của đại gia Nguyễn Văn Tuấn nhập cuộc vào đợt chào bán trái phiếu của Nam Long

Gelex của đại gia Nguyễn Văn Tuấn nhập cuộc vào đợt chào bán trái phiếu của Nam Long

Nam Long sẽ chào bán cho khoảng 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp, trong đó có nhiều quỹ ngoại thuộc nhóm Dragon...
Nam Long (NLG) chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá tối đa 37.800 đồng/CP

Nam Long (NLG) chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá tối đa 37.800 đồng/CP

NLG muốn chào bán 60 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp

NLG muốn chào bán 60 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp

Nam Long chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Gelex bất ngờ có tên trong danh sách NĐT dự kiến

Nam Long chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Gelex bất ngờ có tên trong danh sách NĐT dự kiến

Nam Long: Phó chủ tịch thường trực muốn bán thỏa thuận hơn 1,5 triệu cổ phiếu NLG

Nam Long: Phó chủ tịch thường trực muốn bán thỏa thuận hơn 1,5 triệu cổ phiếu NLG

Người nhà thành viên hội đồng quản trị NLG đăng ký bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu

Người nhà thành viên hội đồng quản trị NLG đăng ký bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu

Mẹ của sếp Nam Long muốn bán ra 1,5 triệu cổ phiếu khi giá tăng mạnh

Mẹ của sếp Nam Long muốn bán ra 1,5 triệu cổ phiếu khi giá tăng mạnh

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/6

Nam Long (NLG): Giá tăng mạnh, mẹ Thành viên HĐQT đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu

Nam Long (NLG): Giá tăng mạnh, mẹ Thành viên HĐQT đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu

Cha con Chủ tịch Nam Long sẽ sang tay nhau 1,3 triệu cổ phiếu NLG?

Cha con Chủ tịch Nam Long sẽ sang tay nhau 1,3 triệu cổ phiếu NLG?

Chủ tịch Nam Long đăng ký bán thỏa thuận 1,3 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Nam Long đăng ký bán thỏa thuận 1,3 triệu cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/5

Nam Long (NLG): Chủ tịch đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu

Nam Long (NLG): Chủ tịch đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch BĐS Nam Long đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu NLG

Con trai Chủ tịch BĐS Nam Long đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu NLG

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/5

Nam Long (NLG): Thành viên HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Nam Long (NLG): Thành viên HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Nam Long (NLG) chuẩn bị chi 124,95 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông

Nam Long (NLG) chuẩn bị chi 124,95 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Nam Long thoát lỗ nhờ tăng sở hữu tại Waterfront Đồng Nai

Nam Long thoát lỗ nhờ tăng sở hữu tại Waterfront Đồng Nai

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/5

Nam Long (NLG): Quý I/2021, khoản người mua trả tiền trước tiếp tục tăng thêm hơn 300 tỷ đồng lên 2.410,2 tỷ đồng

Nam Long (NLG): Quý I/2021, khoản người mua trả tiền trước tiếp tục tăng thêm hơn 300 tỷ đồng lên 2.410,2 tỷ đồng

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5

CEO Nam Long sắp mua 150.000 cổ phiếu NLG

CEO Nam Long sắp mua 150.000 cổ phiếu NLG

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/4

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/4

NLG đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu quỹ

NLG đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu quỹ

Nam Long (NLG) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu quỹ để tài trợ vốn lưu động và mở rộng quỹ đất

Nam Long (NLG) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu quỹ để tài trợ vốn lưu động và mở rộng quỹ đất

Một tổ chức chi 350 tỷ đồng nâng sở hữu tại bất động sản Nam Long lên 6,3%

Một tổ chức chi 350 tỷ đồng nâng sở hữu tại bất động sản Nam Long lên 6,3%

Nam Long muốn bán 10 triệu cổ phiếu quỹ, ban lãnh đạo và đơn vị liên quan cũng ồ ạt bán ra

Nam Long muốn bán 10 triệu cổ phiếu quỹ, ban lãnh đạo và đơn vị liên quan cũng ồ ạt bán ra

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/1

Nam Long: Chủ tịch cùng loạt sếp lớn bán lượng lớn cổ phiếu trước giờ công bố BCTC quý 4

Nam Long: Chủ tịch cùng loạt sếp lớn bán lượng lớn cổ phiếu trước giờ công bố BCTC quý 4

Thêm lãnh đạo Nam Long (NLG) đăng ký giảm sở hữu

Thêm lãnh đạo Nam Long (NLG) đăng ký giảm sở hữu

Chủ tịch Nam Long và đơn vị liên quan bán thỏa thuận 3,5 triệu cổ phiếu NLG

Chủ tịch Nam Long và đơn vị liên quan bán thỏa thuận 3,5 triệu cổ phiếu NLG

Chủ tịch Nam Long sắp bán thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu NLG

Chủ tịch Nam Long sắp bán thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu NLG

Chủ tịch HĐQT Nam Long (NLG) và công ty liên quan đăng ký bán ra 3,5 triệu cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Nam Long (NLG) và công ty liên quan đăng ký bán ra 3,5 triệu cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/1

Nam Long thâu tóm thêm cổ phần tại dự án Waterfront từ Keppel Land

Nam Long thâu tóm thêm cổ phần tại dự án Waterfront từ Keppel Land

Công ty có liên quan đến vợ Chủ tịch Nam Long muốn bán 1 triệu cổ phiếu NLG

Công ty có liên quan đến vợ Chủ tịch Nam Long muốn bán 1 triệu cổ phiếu NLG

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11

PYN Elite Fund đạt mức sinh lời tháng 10 cao nhất trong 4 năm

PYN Elite Fund đạt mức sinh lời tháng 10 cao nhất trong 4 năm

Con trai Chủ tịch Nam Long bỏ túi 34 tỷ sau khi bán cổ phiếu NLG

Con trai Chủ tịch Nam Long bỏ túi 34 tỷ sau khi bán cổ phiếu NLG

Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân

Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân bị UBCKNN phạt

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân bị UBCKNN phạt

Thêm một số nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt hành chính

Thêm một số nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt hành chính

Phạt hai nhà đầu tư cá nhân hơn 70 triệu đồng

Phạt hai nhà đầu tư cá nhân hơn 70 triệu đồng

Con trai Chủ tịch Nam Long muốn bán 1,33 triệu cổ phiếu NLG

Con trai Chủ tịch Nam Long muốn bán 1,33 triệu cổ phiếu NLG