Loạt đại gia bị phạt số tiền hàng tỷ đồng do thao túng cổ phiếu

Loạt đại gia bị phạt số tiền hàng tỷ đồng do thao túng cổ phiếu

Sử dụng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 700 triệu đồng

Sử dụng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 700 triệu đồng

Một cá nhân bị phạt gần 700 triệu đồng vì dùng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu IBC

Một cá nhân bị phạt gần 700 triệu đồng vì dùng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu IBC

Thao túng cổ phiếu IBC, một nhà đầu tư bị phạt 700 triệu đồng

Thao túng cổ phiếu IBC, một nhà đầu tư bị phạt 700 triệu đồng

Dùng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu IBC, một cá nhân bị phạt gần 700 triệu đồng

Dùng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu IBC, một cá nhân bị phạt gần 700 triệu đồng

Lãi sau thuế Apax Holdings lao dốc, cổ phiếu bị làm giá

Lãi sau thuế Apax Holdings lao dốc, cổ phiếu bị làm giá

Thao túng cổ phiếu công ty của Shark Thủy, một cá nhân bị phạt 700 triệu đồng

Thao túng cổ phiếu công ty của Shark Thủy, một cá nhân bị phạt 700 triệu đồng

Phạt gần 700 triệu đồng người làm giá cổ phiếu Apax Holdings

Phạt gần 700 triệu đồng người làm giá cổ phiếu Apax Holdings

Thêm nhà đầu tư bị phạt gần 700 triệu do thao túng giá cổ phiếu IBC

Thêm nhà đầu tư bị phạt gần 700 triệu do thao túng giá cổ phiếu IBC

Bị xử phạt hơn nửa tỷ đồng vì sử dụng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu

Bị xử phạt hơn nửa tỷ đồng vì sử dụng 38 tài khoản thao túng cổ phiếu

Thêm một nhà đầu tư bị xử phạt hành chính chứng khoán gần 700 triệu đồng

Thêm một nhà đầu tư bị xử phạt hành chính chứng khoán gần 700 triệu đồng

Bị phạt gần 700 triệu đồng vì thao túng cổ phiếu công ty của 'shark' Thủy

Bị phạt gần 700 triệu đồng vì thao túng cổ phiếu công ty của 'shark' Thủy

Sử dụng 38 tài khoản để thao túng cổ phiếu IBC, một cá nhân bị phạt 700 triệu đồng

Sử dụng 38 tài khoản để thao túng cổ phiếu IBC, một cá nhân bị phạt 700 triệu đồng

Chứng khoán 24h: Thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên cuối tuần

Chứng khoán 24h: Thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên cuối tuần

Thao túng cổ phiếu, một cổ đông bị phạt gần 700 triệu đồng

Thao túng cổ phiếu, một cổ đông bị phạt gần 700 triệu đồng

Apax Holdings 'mập mờ' phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu?

Apax Holdings 'mập mờ' phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu?

Apax Holdings 'mập mờ' phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu?

Apax Holdings 'mập mờ' phương án phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu?