Bamboo Capital 'rót' thêm khoảng 180 tỷ đồng vào Tracodi

Bamboo Capital 'rót' thêm khoảng 180 tỷ đồng vào Tracodi

Bamboo Capital dự kiến mua 18 triệu cổ phiếu TCD tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận...
Bamboo Capital (BCG) dự kiến góp thêm 180 tỷ đồng vào công ty con

Bamboo Capital (BCG) dự kiến góp thêm 180 tỷ đồng vào công ty con

BCG: Vợ chồng chủ tịch HĐQT cùng nâng sở hữu vốn

BCG: Vợ chồng chủ tịch HĐQT cùng nâng sở hữu vốn

Chứng khoán lên đỉnh, sếp lớn và người thân tấp nập giao dịch

Chứng khoán lên đỉnh, sếp lớn và người thân tấp nập giao dịch

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) và vợ vừa mua vào cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) và vợ vừa mua vào cổ phiếu

Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông phát hành thêm hơn 68 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá

Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông phát hành thêm hơn 68 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/12

Vợ Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

Vợ Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/11

Mua theo cổ đông nội bộ: Không dễ 'ăn sóng'

Mua theo cổ đông nội bộ: Không dễ 'ăn sóng'

Bamboo Capital (BCG): Chủ tịch HĐQT quyết tâm tăng tỷ lệ sở hữu

Bamboo Capital (BCG): Chủ tịch HĐQT quyết tâm tăng tỷ lệ sở hữu

Bamboo Capital muốn phát hành cổ phiếu với giá cao hơn thị giá

Bamboo Capital muốn phát hành cổ phiếu với giá cao hơn thị giá

Bamboo Capital (BCG): Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Bamboo Capital (BCG): Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/9

DOJI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 75 triệu đồng

DOJI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 75 triệu đồng

Tin kinh tế 6AM: Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị xử phạt; Những cơ quan xin trả lại vốn đầu tư công

Tin kinh tế 6AM: Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị xử phạt; Những cơ quan xin trả lại vốn đầu tư công

Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị xử phạt

Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị xử phạt

Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng vì báo cáo sai hạn

Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng vì báo cáo sai hạn

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Phó tổng giám đốc Bamboo Capital (BCG) đã mua 200.000 cổ phiếu

Phó tổng giám đốc Bamboo Capital (BCG) đã mua 200.000 cổ phiếu

Phó tổng giám đốc Bamboo Capital (BCG) đã mua 200.000 cổ phiếu

Phó tổng giám đốc Bamboo Capital (BCG) đã mua 200.000 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/7

DOJI không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital (BCG)

DOJI không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital (BCG)

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/2

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/2

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/11

Quý II, Bamboo Capital (BCG) đạt 53,5 tỷ đồng lợi nhuận

Quý II, Bamboo Capital (BCG) đạt 53,5 tỷ đồng lợi nhuận

Tập đoàn DOJI mua 10,8 triệu cổ phiếu BCG, trở thành cổ đông chiến lược

Tập đoàn DOJI mua 10,8 triệu cổ phiếu BCG, trở thành cổ đông chiến lược