Nam Việt (ANV): Cổ phiếu tăng trần, lãnh đạo muốn bán bớt 5 triệu cổ phiếu

Nam Việt (ANV): Cổ phiếu tăng trần, lãnh đạo muốn bán bớt 5 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt đóng cửa phiên 10/6 ở mức giá trần 28.950 đồng/CP, tăng 16% trong 1 tuần gần...
Cá tra Nam Việt: Mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng

Cá tra Nam Việt: Mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng

Thủy sản Nam Việt (ANV) bán lỗ khoản đầu tư MSB, lãi quý I/2021 tăng trưởng nhờ đầu tư năng lượng tái tạo

Thủy sản Nam Việt (ANV) bán lỗ khoản đầu tư MSB, lãi quý I/2021 tăng trưởng nhờ đầu tư năng lượng tái tạo

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/4

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/4

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Nam Việt (ANV) giảm 71%

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Nam Việt (ANV) giảm 71%

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1/2021

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1/2021

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/6

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/6

ANV lao dốc 26%, Chủ tịch Doãn Tới đăng ký mua vào 4,5 triệu cổ phiếu

ANV lao dốc 26%, Chủ tịch Doãn Tới đăng ký mua vào 4,5 triệu cổ phiếu

Xuống tay 700 tỷ, con trai chủ tịch mới 'chào sới' đã thu lãi đậm

Xuống tay 700 tỷ, con trai chủ tịch mới 'chào sới' đã thu lãi đậm

Thủy sản Nam Việt (ANV): Lợi nhuận vượt kế hoạch, giá cổ phiếu vẫn 'dò đáy'

Thủy sản Nam Việt (ANV): Lợi nhuận vượt kế hoạch, giá cổ phiếu vẫn 'dò đáy'

Thủy sản Nam Việt: Lợi nhuận vượt kế hoạch, giá cổ phiếu vẫn 'dò đáy'

Thủy sản Nam Việt: Lợi nhuận vượt kế hoạch, giá cổ phiếu vẫn 'dò đáy'

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/1

Chủ tịch Nam Việt (ANV) đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Nam Việt (ANV) đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu

Dùng 8 tài khoản liên tục mua bán cổ phiếu, bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Dùng 8 tài khoản liên tục mua bán cổ phiếu, bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu ANV, 1 cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu ANV, 1 cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Thao túng giá cổ phiếu Nam Việt (ANV), ông Nguyễn Kim Dĩnh bị phạt 550 triệu đồng

Thao túng giá cổ phiếu Nam Việt (ANV), ông Nguyễn Kim Dĩnh bị phạt 550 triệu đồng

Thao túng giá cổ phiếu ANV, một cổ đông bị phạt 550 triệu đồng

Thao túng giá cổ phiếu ANV, một cổ đông bị phạt 550 triệu đồng

Dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu ANV, một cá nhân bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu ANV, một cá nhân bị phạt hơn nửa tỷ đồng

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu Nam Việt (ANV) đạt 119,4 triệu USD, tăng 6%

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu Nam Việt (ANV) đạt 119,4 triệu USD, tăng 6%

Chủ tịch ANV dự chi hơn 65 tỷ đồng gom 2,6 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu cá nhân lên trên 50%

Chủ tịch ANV dự chi hơn 65 tỷ đồng gom 2,6 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu cá nhân lên trên 50%

Có EVFTA, cổ phiếu dệt may-thủy sản còn nóng?

Có EVFTA, cổ phiếu dệt may-thủy sản còn nóng?