Nhà máy gây ô nhiễm ngừng hoạt động - người chở mía thuê gặp khó

Nhà máy gây ô nhiễm ngừng hoạt động - người chở mía thuê gặp khó

Thanh tra toàn diện Nhà máy mía đường cồn Long Mỹ Phát

Thanh tra toàn diện Nhà máy mía đường cồn Long Mỹ Phát

Không mua mía cho dân do bị tạm dừng hoạt động vì gây ô nhiễm, đúng hay sai?

Không mua mía cho dân do bị tạm dừng hoạt động vì gây ô nhiễm, đúng hay sai?

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Vì sao biệt thự khủng chưa bị tháo dỡ?

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Vì sao biệt thự khủng chưa bị tháo dỡ?

Nhà máy mía đường tại Hậu Giang là nguyên nhân gây ô nhiễm trên sông Cái Lớn

Nhà máy mía đường tại Hậu Giang là nguyên nhân gây ô nhiễm trên sông Cái Lớn

Nhà máy đường bị đình chỉ vì gây ô nhiễm, hàng chục hộ bán mía sắp... chết chìm

Nhà máy đường bị đình chỉ vì gây ô nhiễm, hàng chục hộ bán mía sắp... chết chìm

Hậu Giang: Nhà máy đường, cồn Long Mỹ Phát xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Cái Lớn

Hậu Giang: Nhà máy đường, cồn Long Mỹ Phát xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Cái Lớn

Công ty mía đường là thủ phạm gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Công ty mía đường là thủ phạm gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Công ty mía đường ở Hậu Giang là thủ phạm gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Công ty mía đường ở Hậu Giang là thủ phạm gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Nhà máy mía đường cồn Long Mỹ Phát là 'thủ phạm' gây ô nhiễm nước sông Cái Lớn

Nhà máy mía đường cồn Long Mỹ Phát là 'thủ phạm' gây ô nhiễm nước sông Cái Lớn

Đã xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Đã xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Sông Cái Lớn chuyển màu đen kịt: Do NM mía đường, cồn Long Mỹ Phát xả thải

Sông Cái Lớn chuyển màu đen kịt: Do NM mía đường, cồn Long Mỹ Phát xả thải

Hậu Giang: Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước từ xả thải của Nhà máy mía đường, cồn Long Mỹ Phát

Hậu Giang: Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước từ xả thải của Nhà máy mía đường, cồn Long Mỹ Phát

Đã xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Đã xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Hậu Giang: Nhà máy của Long Mỹ Phát xả thải gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Hậu Giang: Nhà máy của Long Mỹ Phát xả thải gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Một nhà máy đường ở Hậu Giang là 'thủ phạm' khiến nước đen, cá chết hàng loạt

Một nhà máy đường ở Hậu Giang là 'thủ phạm' khiến nước đen, cá chết hàng loạt

Hậu Giang: Vụ nước sông đen ngòm, 'thủ phạm' là một công ty mía đường

Hậu Giang: Vụ nước sông đen ngòm, 'thủ phạm' là một công ty mía đường

Tìm ra thủ phạm khiến nước sông Cái Lớn đen kịt

Tìm ra thủ phạm khiến nước sông Cái Lớn đen kịt

Nguyên nhân nước sông Cái Lớn ở Hậu Giang đen ngòm

Nguyên nhân nước sông Cái Lớn ở Hậu Giang đen ngòm

Hậu Giang: Sông ô nhiễm, người dân điêu đứng vì thiếu nước sạch

Hậu Giang: Sông ô nhiễm, người dân điêu đứng vì thiếu nước sạch