Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Trong công tác xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã có công lao...
Chủ trương của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Chủ trương của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trên mặt trận ngoại giao kinh tế

Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trên mặt trận ngoại giao kinh tế

Phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM về nguồn tại Ban ANTW Cục miền Nam

Phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM về nguồn tại Ban ANTW Cục miền Nam

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch qua hồi ức của những nhà ngoại giao kỳ cựu

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch qua hồi ức của những nhà ngoại giao kỳ cựu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dâng hương tại khu di tích Kim Liên

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dâng hương tại khu di tích Kim Liên

Người chiến sĩ thầm lặng phía sau những chiến công

Người chiến sĩ thầm lặng phía sau những chiến công

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với D'Argenlieu trên vịnh Hạ Long

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với D'Argenlieu trên vịnh Hạ Long

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 2)

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 2)

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 1)

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 1)

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - người đặt nền móng toàn diện cho công tác Tình báo CAND

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - người đặt nền móng toàn diện cho công tác Tình báo CAND

NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Trưởng thành từ niềm tin của thủ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Trưởng thành từ niềm tin của thủ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long thăm, chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo Bộ

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long thăm, chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo Bộ

Dấu ấn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Dấu ấn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và những đóng góp đặc biệt quan trọng cho Học viện ANND

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và những đóng góp đặc biệt quan trọng cho Học viện ANND

Về xã Trung Phúc Cường, nhớ Bộ trưởng đầu tiên của lực lượng Công an

Về xã Trung Phúc Cường, nhớ Bộ trưởng đầu tiên của lực lượng Công an

Dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Triển lãm về Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn

Triển lãm về Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn

Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã để lại một hệ thống lý luận khoa học Công an vô cùng quý giá

Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã để lại một hệ thống lý luận khoa học Công an vô cùng quý giá

GS.TS Bùi Danh Lưu, nhà khoa học có tầm nhìn chiến lược

GS.TS Bùi Danh Lưu, nhà khoa học có tầm nhìn chiến lược

Tọa đàm thân thế, sự nghiệp cố Bộ trưởng Bộ GTVT Bùi Danh Lưu

Tọa đàm thân thế, sự nghiệp cố Bộ trưởng Bộ GTVT Bùi Danh Lưu

GS.TS Bùi Danh Lưu - Một trí thức tài năng, Bộ trưởng tâm huyết ngành GTVT

GS.TS Bùi Danh Lưu - Một trí thức tài năng, Bộ trưởng tâm huyết ngành GTVT

Gặp mặt 50 tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng Công an nhân dân đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Gặp mặt 50 tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng Công an nhân dân đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

2 dấu ấn đậm nét của Ngoại giao Việt Nam qua góc nhìn của một cán bộ trẻ

2 dấu ấn đậm nét của Ngoại giao Việt Nam qua góc nhìn của một cán bộ trẻ

Khánh thành biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến

Khánh thành biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến

12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

Hoài Đức: Khánh thành trường THCS Nguyễn Văn Huyên

Hoài Đức: Khánh thành trường THCS Nguyễn Văn Huyên

Trao tặng tài liệu lịch sử ngành Tư pháp

Trao tặng tài liệu lịch sử ngành Tư pháp

Người đặt nền móng chiến lược

Người đặt nền móng chiến lược

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khánh thành hệ thống chiếu sáng quanh nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Khánh thành hệ thống chiếu sáng quanh nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo

Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Khối XDLL Công an Nghệ An, Hà Tĩnh tri ân tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Khối XDLL Công an Nghệ An, Hà Tĩnh tri ân tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn

Học viện CSND vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc'

Học viện CSND vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc'

Dâng hương tri ân cố Bộ trưởng Nguyễn Thanh Bình

Dâng hương tri ân cố Bộ trưởng Nguyễn Thanh Bình

Tri ân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an và Công an lão thành

Tri ân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an và Công an lão thành

Gặp những 'đại thụ' từng phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Fidel

Gặp những 'đại thụ' từng phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Fidel

Dấu ấn cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm

Dấu ấn cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm

Tưởng nhớ cố Ngoại trưởng Sushma Swaraj, Ấn Độ đổi tên 2 trung tâm nghiên cứu quan trọng

Tưởng nhớ cố Ngoại trưởng Sushma Swaraj, Ấn Độ đổi tên 2 trung tâm nghiên cứu quan trọng

Dấu ấn cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm

Dấu ấn cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm