Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm lần thứ 2 của tài xế chở bệnh nhân 1440 là âm tính với SARS-CoV-2. Người này tiếp tục...
Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép

Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép

Nhóm nhập cảnh trái phép của bệnh nhân 1440 có 8 người?

Nhóm nhập cảnh trái phép của bệnh nhân 1440 có 8 người?

Khởi tố vụ án bệnh nhân mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép

Khởi tố vụ án bệnh nhân mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép

Tìm một phụ nữ F1 của bệnh nhân 1452

Tìm một phụ nữ F1 của bệnh nhân 1452

Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Hành trình phức tạp của tài xế chở BN 1440

Hành trình phức tạp của tài xế chở BN 1440

Tài xế chở BN 1440 chở thêm nhiều người trước khi được cách ly

Tài xế chở BN 1440 chở thêm nhiều người trước khi được cách ly