'Các bên hài lòng cao nhất về chuyến thăm của Thủ tướng'

'Các bên hài lòng cao nhất về chuyến thăm của Thủ tướng'

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam – Australia

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam – Australia

Sớm nâng quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược

Sớm nâng quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược

Thủ tướng thăm chính thức New Zealand, Australia

Thủ tướng thăm chính thức New Zealand, Australia

Thủ tướng lên đường thăm chính thức New Zealand và Australia

Thủ tướng lên đường thăm chính thức New Zealand và Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm chính thức New Zealand, Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm chính thức New Zealand, Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức New Zealand, Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức New Zealand, Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Australia, New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Australia, New Zealand