Thực hiện nghiêm túc Quy chế Chất vấn trong Đảng

Thực hiện nghiêm túc Quy chế Chất vấn trong Đảng

Chất vấn là ghép từ hai chữ 'chất' và 'vấn'. 'Chất' có nghĩa là thật thà gạn hỏi; 'vấn' là hỏi, trao đổi...
Nghệ An sẽ ban hành quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nghệ An sẽ ban hành quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

BĐBP các tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BĐBP các tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bộ LĐ-TB&XH học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bộ LĐ-TB&XH học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hiệu quả từ nêu gương trong nghiên cứu khoa học

Hiệu quả từ nêu gương trong nghiên cứu khoa học

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Quan tâm thực sự đến đội ngũ người lao động

Quan tâm thực sự đến đội ngũ người lao động

Tích cực tham mưu công tác nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tích cực tham mưu công tác nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang: Gần 16 nghìn việc làm tốt theo gương Bác

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang: Gần 16 nghìn việc làm tốt theo gương Bác

Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

Huyện Thiệu Hóa quyết tâm về đích nông thôn mới

Huyện Thiệu Hóa quyết tâm về đích nông thôn mới

Phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên

Phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên

Ba cán bộ ở Quảng Trị bị khởi tố về hành vi đánh bạc

Ba cán bộ ở Quảng Trị bị khởi tố về hành vi đánh bạc

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa II năm 2021

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa II năm 2021

Xây dựng Đảng mạnh từ gốc

Xây dựng Đảng mạnh từ gốc

Bắc Ninh cải thiện môi trường đầu tư

Bắc Ninh cải thiện môi trường đầu tư

Hiệu lực lãnh đạo nhìn từ vai trò cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tại Thái Nguyên

Hiệu lực lãnh đạo nhìn từ vai trò cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tại Thái Nguyên

Trang bị lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Trang bị lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên cơ sở

Nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên cơ sở

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Ngành hải quan thu ngân sách gần 28,6 nghìn tỷ đồng

Yên Bái: Chủ động trong tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS

Yên Bái: Chủ động trong tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS

Đảng bộ huyện Hà Trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các chi bộ thôn, tiểu khu

Đảng bộ huyện Hà Trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các chi bộ thôn, tiểu khu

Huyện Long Thành: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở

Huyện Long Thành: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở

Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng

Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng

Thái Nguyên phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Thái Nguyên phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Mở lớp tập huấn cho cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Mở lớp tập huấn cho cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở

Về việc lập Ban Dân vận ở các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

Về việc lập Ban Dân vận ở các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

Bắc Giang: Tiếp tục phát triển tổ chức đảng, công đoàn trong doanh nghiệp

Bắc Giang: Tiếp tục phát triển tổ chức đảng, công đoàn trong doanh nghiệp

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Đảng ủy khối Trung ương nâng cao nghiệp vụ công tác

Đảng ủy khối Trung ương nâng cao nghiệp vụ công tác

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 166 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở các cơ quan Trung ương

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 166 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Bộ Y tế: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy Bộ Y tế: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cục Hải quan Hà Giang đẩy mạnh phong trào dân vận khéo

Cục Hải quan Hà Giang đẩy mạnh phong trào dân vận khéo

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Huyện Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Tháo gỡ rào cản để phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò trong hoạt động chính trị

Tháo gỡ rào cản để phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò trong hoạt động chính trị