Doanh nghiệp tư nhân tạo sức bật mới cho các địa phương

Doanh nghiệp tư nhân tạo sức bật mới cho các địa phương

Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân chính thức đi vào hoạt động

Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân chính thức đi vào hoạt động

Khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân

Khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ Khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ Khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân ở Bình Thuận

Khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân ở Bình Thuận

Đưa vào hoạt động Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Đưa vào hoạt động Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Khánh thành cảng biển quốc tế đầu tiên ở Bình Thuận

Khánh thành cảng biển quốc tế đầu tiên ở Bình Thuận

Khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng

Khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng

Khánh thành Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân ở Bình Thuận

Khánh thành Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân ở Bình Thuận

Sắp khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng

Sắp khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng