Bộ Công Thương tăng cường quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương tăng cường quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất...
Tăng cường quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Tăng cường quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Chưa phát hiện ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Chưa phát hiện ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Chưa ghi nhận người dân nào bị ảnh hưởng sức khỏe từ đám cháy tại cảng Đức Giang

Chưa ghi nhận người dân nào bị ảnh hưởng sức khỏe từ đám cháy tại cảng Đức Giang

Hà Nội: Ngột ngạt cao ốc

Hà Nội: Ngột ngạt cao ốc

Quỹ đất sau khi di dời nhà máy khỏi nội đô: Cấp thiết quy hoạch không gian công cộng

Quỹ đất sau khi di dời nhà máy khỏi nội đô: Cấp thiết quy hoạch không gian công cộng

Nhà máy di dời, không gian công cộng của Hà Nội vẫn thiếu

Nhà máy di dời, không gian công cộng của Hà Nội vẫn thiếu

Di dời nhà máy, trả lại môi trường xanh cho Hà Nội: Mong mỏi của dân!

Di dời nhà máy, trả lại môi trường xanh cho Hà Nội: Mong mỏi của dân!

Chất lượng không khí khu vực cảng Đức Giang ở mức cho phép

Chất lượng không khí khu vực cảng Đức Giang ở mức cho phép

Cháy kho hóa chất ở Long Biên: Nguyên nhân do chập điện

Cháy kho hóa chất ở Long Biên: Nguyên nhân do chập điện

Vụ cháy hóa chất ở Long Biên: Hóa chất độc hại vượt ngưỡng 17 lần

Vụ cháy hóa chất ở Long Biên: Hóa chất độc hại vượt ngưỡng 17 lần

Phát hiện Toluen và nhiều hóa chất độc hại vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội

Phát hiện Toluen và nhiều hóa chất độc hại vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội

Vụ cháy ở Long Biên: Nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn

Vụ cháy ở Long Biên: Nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn

Phát hiện hóa chất độc hại Toluen vượt 17 lần mức cho phép sau vụ cháy tại kho hóa chất

Phát hiện hóa chất độc hại Toluen vượt 17 lần mức cho phép sau vụ cháy tại kho hóa chất

Cháy kho hóa chất Long Biên: Không khí có chất hóa học vượt chuẩn gần 20 lần

Cháy kho hóa chất Long Biên: Không khí có chất hóa học vượt chuẩn gần 20 lần

Khẩn trương khắc phục sự cố môi trường sau vụ cháy tại cảng Đức Giang

Khẩn trương khắc phục sự cố môi trường sau vụ cháy tại cảng Đức Giang

Có nhiều chất độc hại xung quanh kho ở cảng Đức Giang bị cháy

Có nhiều chất độc hại xung quanh kho ở cảng Đức Giang bị cháy

Không khí có chất hóa học vượt ngưỡng 17 lần sau vụ cháy ở Long Biên

Không khí có chất hóa học vượt ngưỡng 17 lần sau vụ cháy ở Long Biên

Phát hiện nhiều hóa chất độc hại quanh khu vực cháy kho xưởng ở Long Biên

Phát hiện nhiều hóa chất độc hại quanh khu vực cháy kho xưởng ở Long Biên

Sau vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang: Nhiều hợp chất độc hại tồn dư trong không khí Hà Nội

Sau vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang: Nhiều hợp chất độc hại tồn dư trong không khí Hà Nội

Xuất hiện hợp chất vượt chuẩn trong không khí sau vụ cháy ở Long Biên

Xuất hiện hợp chất vượt chuẩn trong không khí sau vụ cháy ở Long Biên

Vụ cháy khu cảng Đức Giang: Trong không khí tồn tại các hợp chất vượt chuẩn

Vụ cháy khu cảng Đức Giang: Trong không khí tồn tại các hợp chất vượt chuẩn

Cháy kho hóa chất ở Long Biên: Không khí có chất hóa học vượt ngưỡng

Cháy kho hóa chất ở Long Biên: Không khí có chất hóa học vượt ngưỡng

Vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang: Sẽ có biện pháp xử lý triệt để về môi trường

Vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang: Sẽ có biện pháp xử lý triệt để về môi trường

Kết quả phân tích môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Cảng Đức Giang

Kết quả phân tích môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Cảng Đức Giang

Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Lộ trình di chuyển nhà máy hóa chất gần khu dân cư vẫn chưa lộ diện

Lộ trình di chuyển nhà máy hóa chất gần khu dân cư vẫn chưa lộ diện

Lộ trình di chuyển nhà máy hóa chất gần khu dân cư vẫn chưa lộ diện

Lộ trình di chuyển nhà máy hóa chất gần khu dân cư vẫn chưa lộ diện

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Long Biên, Hà Nội

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Long Biên, Hà Nội

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 29-6 đến 4-7)

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá ô nhiễm môi trường sau vụ cháy kho hóa chất

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá ô nhiễm môi trường sau vụ cháy kho hóa chất

Chính phủ yêu cầu điều tra vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên

Chính phủ yêu cầu điều tra vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Có hiện tượng rò rỉ hóa chất ra ngoài sau vụ cháy ở Cảng Đức Giang, quận Long Biên

Có hiện tượng rò rỉ hóa chất ra ngoài sau vụ cháy ở Cảng Đức Giang, quận Long Biên

Cháy kho hàng cảng Đức Giang: Cường Việt 'gan hùm' sản xuất hóa chất chui?

Cháy kho hàng cảng Đức Giang: Cường Việt 'gan hùm' sản xuất hóa chất chui?

Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Có hiện tượng rò rỉ ra bên ngoài

Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Có hiện tượng rò rỉ ra bên ngoài

Rò rỉ hóa chất trong vụ cháy kho ở Long Biên

Rò rỉ hóa chất trong vụ cháy kho ở Long Biên

Đám cháy ở Long Biên nghi sản xuất hóa chất chui

Đám cháy ở Long Biên nghi sản xuất hóa chất chui

Những 'bom lửa nổ chậm' trong các khu dân cư Hà Nội

Những 'bom lửa nổ chậm' trong các khu dân cư Hà Nội

Hóa chất bị cháy tại xưởng rộng gần 1.000m2 ở Long Biên là gì?

Hóa chất bị cháy tại xưởng rộng gần 1.000m2 ở Long Biên là gì?

Kho hóa chất bị cháy ở quận Long Biên là cồn Methanol

Kho hóa chất bị cháy ở quận Long Biên là cồn Methanol

Cháy kho hóa chất ở Đức Giang: Vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra

Cháy kho hóa chất ở Đức Giang: Vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra