Lăng Tự Đức ở Huế được số hóa và lưu trữ dưới dạng 3D

Lăng Tự Đức ở Huế được số hóa và lưu trữ dưới dạng 3D

Lăng Tự Đức là di sản Việt Nam đầu tiên nằm trong dự án Di sản Mở

Lăng Tự Đức là di sản Việt Nam đầu tiên nằm trong dự án Di sản Mở

Google số hóa 3D công trình Lăng vua Tự Đức

Google số hóa 3D công trình Lăng vua Tự Đức

Google Arts & Culture số hóa 3D Lăng Tự Đức

Google Arts & Culture số hóa 3D Lăng Tự Đức

Google Arts & Culture số hóa 3D Lăng Tự Đức

Google Arts & Culture số hóa 3D Lăng Tự Đức

'Cát tặc' xuyên đêm 'rút ruột' sông Hương

'Cát tặc' xuyên đêm 'rút ruột' sông Hương

Cô giáo tận tâm với học sinh khuyết tật

Cô giáo tận tâm với học sinh khuyết tật

Thừa Thiên Huế: 'Cát tặc' lộng hành dọc sông Hương

Thừa Thiên Huế: 'Cát tặc' lộng hành dọc sông Hương