Chủ tịch QCG Nguyễn Thị Như Loan nói về dự án Bắc Phước Kiển: 'Tôi sợ dự án này lắm rồi!'

Chủ tịch QCG Nguyễn Thị Như Loan nói về dự án Bắc Phước Kiển: 'Tôi sợ dự án này lắm rồi!'

Mẹ con Cường 'đô la' mất hơn 200 tỷ đồng sau 2 ngày

Mẹ con Cường 'đô la' mất hơn 200 tỷ đồng sau 2 ngày

Dự án Khu dân cư Phước Kiển xuất hiện 'nhân tố bí ẩn'

Dự án Khu dân cư Phước Kiển xuất hiện 'nhân tố bí ẩn'

Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai lại đổi chủ

Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai lại đổi chủ

Quốc Cường Gia Lai lên tiếng vụ bị đề nghị dừng chuyển nhượng 30 ha đất Phước Kiển

Quốc Cường Gia Lai lên tiếng vụ bị đề nghị dừng chuyển nhượng 30 ha đất Phước Kiển

Cường 'Đô La': 'Sẵn sàng trả lại đất Phước Kiển nếu thành phố yêu cầu'

Cường 'Đô La': 'Sẵn sàng trả lại đất Phước Kiển nếu thành phố yêu cầu'

Quốc Cường Gia Lai: Bán dự án trả nợ, lấy gì phát triển?

Quốc Cường Gia Lai: Bán dự án trả nợ, lấy gì phát triển?