1 liên doanh của Singapore tài trợ cho Đà Nẵng chống dịch

1 liên doanh của Singapore tài trợ cho Đà Nẵng chống dịch

Liên doanh Công ty Sakae Holdings - Công ty TNHH Đầu tư SSF của Singapore tài trợ cho Đà Nẵng trang thiết...
Bệnh viện Singapore chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID -19 với Đà Nẵng

Bệnh viện Singapore chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID -19 với Đà Nẵng

Khởi sắc trong thu hút đầu tư vào Cần Thơ

Khởi sắc trong thu hút đầu tư vào Cần Thơ

Đà Nẵng thuê công ty tư vấn nước ngoài làm lại quy hoạch chung thành phố

Đà Nẵng thuê công ty tư vấn nước ngoài làm lại quy hoạch chung thành phố

Đà Nẵng: Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

Đà Nẵng: Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

Đà Nẵng thuê chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch toàn diện?

Đà Nẵng thuê chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch toàn diện?

Đà Nẵng chọn đối tác Singapore lập quy hoạch chung thành phố

Đà Nẵng thuê Singapore làm lại quy hoạch thành phố

Điều chỉnh quy hoạch chung không phải là 'phép màu' cho Đà Nẵng

Công ty Singapore được chọn lập Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng thuê Singapore làm lại quy hoạch tổng thể

Đà Nẵng thuê đối tác Singapore lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

Đà Nẵng kết nối đầu tư với cơ quan hạ tầng Châu Á

Đà Nẵng mời gọi hợp tác xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng mời gọi hợp tác xây dựng thành phố thông minh