10.142 công nhân Công ty Mỹ Phong đã được chốt sổ BHXH

10.142 công nhân Công ty Mỹ Phong đã được chốt sổ BHXH

Không có chuyện Công ty Mỹ Phong tiếp tục cắt giảm lao động

Không có chuyện Công ty Mỹ Phong tiếp tục cắt giảm lao động

Trà Vinh giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh tìm giải pháp giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc

Trà Vinh tìm giải pháp giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc

Trà Vinh: Giới thiệu việc làm cho trên 1.200 người mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh: Giới thiệu việc làm cho trên 1.200 người mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh triển khai hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc

Trà Vinh triển khai hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc

Đảm bảo quyền lợi cho trên 10.000 lao động bị thôi việc tại công ty Mỹ Phong, Trà Vinh

Hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước Tết nguyên đán

'10.000 công nhân bị cho thôi việc là bất khả kháng'

Trà Vinh thông tin chính thức vụ hơn 10.000 công nhân bị thôi việc cận Tết

Thông tin việc Công ty Mỹ Phong cho thôi việc hơn 10 nghìn lao động

Hơn 10.000 công nhân tại Trà Vinh mất việc ngày cận tết