Trà Vinh giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh tìm giải pháp giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc

Trà Vinh tìm giải pháp giải quyết việc làm cho công nhân bị mất việc

Trà Vinh: Giới thiệu việc làm cho trên 1.200 người mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh: Giới thiệu việc làm cho trên 1.200 người mất việc tại Công ty Mỹ Phong

Phối hợp tìm việc làm cho CNLĐ

Phối hợp tìm việc làm cho CNLĐ

Tư vấn, giải quyết việc làm cho công nhân bị thôi việc tại Công ty Mỹ Phong

Tư vấn, giải quyết việc làm cho công nhân bị thôi việc tại Công ty Mỹ Phong

Trà Vinh triển khai hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc

Trà Vinh triển khai hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc

Trà Vinh: Hơn 10 nghìn công nhân bị cho nghỉ việc trước Tết đã được nhận tiền lương, thưởng Tết

Trà Vinh: Hơn 10 nghìn công nhân bị cho nghỉ việc trước Tết đã được nhận tiền lương, thưởng Tết

'10.000 công nhân bị cho thôi việc là bất khả kháng'

'10.000 công nhân bị cho thôi việc là bất khả kháng'

Trà Vinh thông tin chính thức vụ hơn 10.000 công nhân bị thôi việc cận Tết

Trà Vinh thông tin chính thức vụ hơn 10.000 công nhân bị thôi việc cận Tết

Thông tin việc Công ty Mỹ Phong cho thôi việc hơn 10 nghìn lao động

Thông tin việc Công ty Mỹ Phong cho thôi việc hơn 10 nghìn lao động