Đóng bảo hiểm xã hội 4 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Bạn Nguyễn Ngọc Thuân hỏi: Tính đến tháng 2-2024, tôi đủ tuổi về hưu theo quy định, tôi là nam. Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 4 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 28 năm. Vậy lương hưu của tôi được tính thế nào?