Một phạm nhân bị tai nạn tử vong khi đi lao động ở công ty bên ngoài

Một phạm nhân bị tai nạn tử vong khi đi lao động ở công ty bên ngoài

Một phạm nhân tử vong trong quá trình khai thác đá

Một phạm nhân tử vong trong quá trình khai thác đá

Nam phạm nhân tử vong tại xưởng đá do bị cánh quạt tự chế 'chém' nhiều nhát vào người

Nam phạm nhân tử vong tại xưởng đá do bị cánh quạt tự chế 'chém' nhiều nhát vào người

Bị cánh quạt chém vào người, nam phạm nhân tử vong

Bị cánh quạt chém vào người, nam phạm nhân tử vong

Một phạm nhân bị cánh quạt tự chế chém tử vong

Một phạm nhân bị cánh quạt tự chế chém tử vong

Phạm nhân bị cánh quạt tự chế chém tử vong ở Thanh Hóa

Phạm nhân bị cánh quạt tự chế chém tử vong ở Thanh Hóa

Bị quạt công nghiệp tự chế đổ vào người, nam phạm nhân tử vong

Bị quạt công nghiệp tự chế đổ vào người, nam phạm nhân tử vong