Các trường hợp không giải quyết thôi việc với viên chức

Các trường hợp không giải quyết thôi việc với viên chức

Phong trào thi đua của Tòa án các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn

Phong trào thi đua của Tòa án các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói về việc Cục Thuế xin hỗ trợ 4,5 tỷ đồng

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói về việc Cục Thuế xin hỗ trợ 4,5 tỷ đồng

Công chức TPHCM sáng tạo trong hoạt động phục vụ người dân

Công chức TPHCM sáng tạo trong hoạt động phục vụ người dân

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

Tinh giảm biên chế: 35/41 nghìn người nghỉ hưu trước tuổi

Tinh giảm biên chế: 35/41 nghìn người nghỉ hưu trước tuổi

Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội

Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội

Công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức

Công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý công chức Thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý công chức Thi hành án dân sự

Sàng lọc, miễn nhiệm, thay người làm việc không hiệu quả

Sàng lọc, miễn nhiệm, thay người làm việc không hiệu quả

Trong giáo dục liệu có chuyện nịnh bợ cấp trên không?

Trong giáo dục liệu có chuyện nịnh bợ cấp trên không?

Quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra

Thầy Bùi Nam giải thích rõ chế độ nghỉ hàng năm của thầy cô

Thầy Bùi Nam giải thích rõ chế độ nghỉ hàng năm của thầy cô

Đã trình Bộ Chính trị vấn đề biên chế giáo viên

Đã trình Bộ Chính trị vấn đề biên chế giáo viên

Giảm hàng chục nghìn biên chế, chấm dứt chạy chọt

Giảm hàng chục nghìn biên chế, chấm dứt chạy chọt

Kiên quyết thay thế những người làm việc kém hiệu quả

Kiên quyết thay thế những người làm việc kém hiệu quả

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ: Hoàn thiện phong cách chuẩn mực

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ: Hoàn thiện phong cách chuẩn mực

Sự rèn luyện tự thân

Sự rèn luyện tự thân

Các huyện, xã sẽ sáp nhập như thế nào?

Các huyện, xã sẽ sáp nhập như thế nào?

Tạo dựng hình ảnh công chức chuyên nghiệp

Một số bộ, ngành, địa phương vẫn xin tăng biên chế

Một số bộ, ngành, địa phương vẫn xin tăng biên chế

Hải quan Bình Phước: Phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng

Hải quan Bình Phước: Phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng

Chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ công chức, viên chức

Chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ công chức, viên chức

Quốc Oai sớm rà soát, có giải pháp mạnh với các chỉ tiêu đạt thấp

Quốc Oai sớm rà soát, có giải pháp mạnh với các chỉ tiêu đạt thấp

Hà Nội đề xuất chuyển 4 huyện ngoại thành lên quận

Hà Nội đề xuất chuyển 4 huyện ngoại thành lên quận

Phải chấm dứt tình trạng 'chạy chọt' trong việc tuyển dụng

Phải chấm dứt tình trạng 'chạy chọt' trong việc tuyển dụng

Đà Nẵng giải quyết thủ tục hành chính 'theo cách làm thông minh'

Đà Nẵng giải quyết thủ tục hành chính 'theo cách làm thông minh'

Những con số bất ngờ khi bộ ngành, địa phương tinh giản biên chế

Những con số bất ngờ khi bộ ngành, địa phương tinh giản biên chế

Thanh Hóa sẽ xử nghiêm cán bộ dùng thời gian làm việc đi du xuân

Thanh Hóa sẽ xử nghiêm cán bộ dùng thời gian làm việc đi du xuân

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND năm 2019

Triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND năm 2019

Huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh và Gia Lâm (Hà Nội) sắp lên quận

Huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh và Gia Lâm (Hà Nội) sắp lên quận

Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế

Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế