Thi đua cải cách hành chính trong đảng

Thi đua cải cách hành chính trong đảng

Đánh giá cán bộ cuối năm đúng thực chất

Đánh giá cán bộ cuối năm đúng thực chất

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 05 đến 11-11-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 05 đến 11-11-2018

Bộ trưởng Tài chính không đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong năm

Bộ trưởng Tài chính không đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong năm

Lãnh đạo Bộ Tài chính không được đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm

Lãnh đạo Bộ Tài chính không được đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm

Lịch nghỉ tết năm 2019 có gì khác biệt so với những năm trước?

Lịch nghỉ tết năm 2019 có gì khác biệt so với những năm trước?

Vẫn còn cơ quan chuyên môn vượt cấp phó so với quy định tại UBND TP Cà Mau

Vẫn còn cơ quan chuyên môn vượt cấp phó so với quy định tại UBND TP Cà Mau

Góc nhìn chuyên gia: Hô hào cán bộ làm tốt không thôi là chưa đủ

Góc nhìn chuyên gia: Hô hào cán bộ làm tốt không thôi là chưa đủ

Đơn vị, cá nhân nhũng nhiễu doanh nghiệp, 2 năm sau vẫn bị 'trảm'

Đơn vị, cá nhân nhũng nhiễu doanh nghiệp, 2 năm sau vẫn bị 'trảm'

Những đất nước chia tiền cho người dân

Những đất nước chia tiền cho người dân

Chen lấn nhận 15 triệu USD tiền mặt Qatar phân phát ở Gaza

Chen lấn nhận 15 triệu USD tiền mặt Qatar phân phát ở Gaza

110/321 lãnh đạo ở Lâm Đồng được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn

110/321 lãnh đạo ở Lâm Đồng được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn

Buộc thôi việc 4 công chức địa chính vi phạm quản lý đất đai

Buộc thôi việc 4 công chức địa chính vi phạm quản lý đất đai

Ngoại giao học giả góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt - Ấn

Ngoại giao học giả góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt - Ấn

Về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở tỉnh phía Bắc

Tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí nhờ THADS TP HCM thực hiện cơ chế một cửa

Tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí nhờ THADS TP HCM thực hiện cơ chế một cửa

Khắp nơi tưng bừng hưởng ứng Ngày Pháp luật

Khắp nơi tưng bừng hưởng ứng Ngày Pháp luật

Lịch nghỉ tết năm nay có điểm gì khác so với những năm trước?

Lịch nghỉ tết năm nay có điểm gì khác so với những năm trước?

Yêu cầu kiểm điểm các công chức liên quan tại loạt sở

Yêu cầu kiểm điểm các công chức liên quan tại loạt sở

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Bộ Xây dựng

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Bộ Xây dựng

Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Kết quả tinh gọn bộ máy thể hiện trách nhiệm cao của Bộ Tài chính

Kết quả tinh gọn bộ máy thể hiện trách nhiệm cao của Bộ Tài chính

Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử cho cán bộ ngành bảo hiểm Thủ đô

Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử cho cán bộ ngành bảo hiểm Thủ đô

Kiến nghị miễn nhiệm năm công chức lãnh đạo, quản lý tại Lâm Đồng

Kiến nghị miễn nhiệm năm công chức lãnh đạo, quản lý tại Lâm Đồng

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người dân tộc thiểu số

TPHCM thay đổi một loạt nhân sự trong 3 tháng qua

TPHCM thay đổi một loạt nhân sự trong 3 tháng qua

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ

110 lãnh đạo ở Lâm Đồng thiếu tiêu chuẩn: Giải thích nóng

110 lãnh đạo ở Lâm Đồng thiếu tiêu chuẩn: Giải thích nóng

Những vụ lừa đảo ngoạn mục của một cựu cán bộ VKSND Tối cao

Những vụ lừa đảo ngoạn mục của một cựu cán bộ VKSND Tối cao

Hơn 100 công chức ở Lâm Đồng chưa đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo

Hơn 100 công chức ở Lâm Đồng chưa đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo

Tháng 9, 10, 11-2018, TP.HCM thay đổi một loạt nhân sự

Tháng 9, 10, 11-2018, TP.HCM thay đổi một loạt nhân sự

Ni-ca-ra-goa: Lên án chính sách can thiệp

Ni-ca-ra-goa: Lên án chính sách can thiệp

Gần 160 chuyên viên thi nâng ngạch, thăng hạng ở Quảng Ninh

Gần 160 chuyên viên thi nâng ngạch, thăng hạng ở Quảng Ninh

Cân đo lợi - hại chính sách kiểm soát sử dụng rượu bia

Cân đo lợi - hại chính sách kiểm soát sử dụng rượu bia