Đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản biên chế

Đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản biên chế

Hai bộ Quy tắc ứng xử- Tạo những chuyển biến tích cực:Bài 1: Hợp lòng dân, trúng mong muốn nhiều người

Hai bộ Quy tắc ứng xử- Tạo những chuyển biến tích cực:Bài 1: Hợp lòng dân, trúng mong muốn nhiều người

Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy

Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy

Sợ nhất chờ trụ sở to mới kết nối dữ liệu

Sợ nhất chờ trụ sở to mới kết nối dữ liệu

Giáo dục 'mặt không đối mặt' có sức hút lớn

Giáo dục 'mặt không đối mặt' có sức hút lớn

Cải cách tư pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân

Cải cách tư pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Công chức vi phạm nhưng chưa có kết luận chính thức thì chưa bị tính vào kết quả

Công chức vi phạm nhưng chưa có kết luận chính thức thì chưa bị tính vào kết quả

Thực tiễn tự chủ đại học ở 20 nước hàng đầu Châu Âu

Thực tiễn tự chủ đại học ở 20 nước hàng đầu Châu Âu

Đến năm 2021, Hà Tĩnh giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Đến năm 2021, Hà Tĩnh giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn

Thêm giải pháp tiết kiệm 'túi tiền' quốc gia

Thêm giải pháp tiết kiệm 'túi tiền' quốc gia

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ở Cà Mau

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ở Cà Mau

Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Long An

Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Long An

Tập huấn Hệ thống quản lý hải quan tự động cho hơn 200 doanh nghiệp cảng hàng không

Tập huấn Hệ thống quản lý hải quan tự động cho hơn 200 doanh nghiệp cảng hàng không

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2018

Bộ Nội vụ thanh tra về quản lý công chức tại Khánh Hòa

Bộ Nội vụ thanh tra về quản lý công chức tại Khánh Hòa

Thẩm định bộ đề, chuẩn bị đánh giá năng lực công chức hải quan

Thẩm định bộ đề, chuẩn bị đánh giá năng lực công chức hải quan

Kế hoạch tinh giản biên chế từ năm 2018-2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch tinh giản biên chế từ năm 2018-2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Hội diễn 'Bài ca đi cùng năm tháng'

Hội diễn 'Bài ca đi cùng năm tháng'

Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Tiền Giang

Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Tiền Giang

Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương (Bài 2)

Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương (Bài 2)

Giao lưu cán bộ, công chức hành chính trẻ Việt Nam - Nhật Bản

Giao lưu cán bộ, công chức hành chính trẻ Việt Nam - Nhật Bản

Nếu không hoàn thành thì cách chức

Nếu không hoàn thành thì cách chức

Cần gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Cần gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính