Thanh Hóa: Trao bằng Tổ quốc ghi công cho Phó trưởng Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thanh Hóa: Trao bằng Tổ quốc ghi công cho Phó trưởng Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập

Công nhận liệt sỹ Phó trưởng công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Công nhận liệt sỹ Phó trưởng công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Công nhận liệt sỹ cho Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân hy sinh khi làm nhiệm vụ

Công nhận liệt sỹ cho Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân hy sinh khi làm nhiệm vụ

Tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho Phó trưởng công an xã ở Thanh Hóa

Tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho Phó trưởng công an xã ở Thanh Hóa

Phó trưởng công an xã bị kẻ say rượu đâm tử vong lúc làm nhiệm vụ được công nhận liệt sĩ

Phó trưởng công an xã bị kẻ say rượu đâm tử vong lúc làm nhiệm vụ được công nhận liệt sĩ

Công nhận liệt sỹ cho Phó trưởng Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ