Bất cẩn khi sửa súng tự chế, nam sinh 14 tuổi bị đạn găm trúng đầu tử vong thương tâm

Bất cẩn khi sửa súng tự chế, nam sinh 14 tuổi bị đạn găm trúng đầu tử vong thương tâm

Sửa súng tự chế, thiếu niên 14 tuổi tử vong

Sửa súng tự chế, thiếu niên 14 tuổi tử vong

Đi tắm ở hồ, nam sinh lớp 5 đuối nước thương tâm

Đi tắm ở hồ, nam sinh lớp 5 đuối nước thương tâm

Cùng bạn tắm hồ, học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm

Cùng bạn tắm hồ, học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm

Tắm ở hồ thủy lợi, nam sinh đuối nước thương tâm

Tắm ở hồ thủy lợi, nam sinh đuối nước thương tâm

Nam sinh lớp 5 chết đuối thương tâm ở hồ Hố Lau

Nam sinh lớp 5 chết đuối thương tâm ở hồ Hố Lau

Học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm khi tắm hồ

Học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm khi tắm hồ

Đi chơi hồ, một em nhỏ bị đuối nước

Đi chơi hồ, một em nhỏ bị đuối nước

Học sinh lớp 5 đuối nước ở hồ Hố Lau

Học sinh lớp 5 đuối nước ở hồ Hố Lau

Nam sinh lớp 5 đuối nước khi tắm hồ thủy lợi

Nam sinh lớp 5 đuối nước khi tắm hồ thủy lợi