Khởi tố kẻ ném xác chết vào vườn cao su, vu oan cho hàng xóm

Khởi tố kẻ ném xác chết vào vườn cao su, vu oan cho hàng xóm

Vụ án 'kỳ lạ' về hành vi 'xâm phạm thi thể'

Vụ án 'kỳ lạ' về hành vi 'xâm phạm thi thể'

Truy tìm tung tích nạn nhân trong nghi án bị sát hại, giấu xác

Truy tìm tung tích nạn nhân trong nghi án bị sát hại, giấu xác

Khẩn trương tìm tung tích thi thể trong bao tải ở rừng cao su

Khẩn trương tìm tung tích thi thể trong bao tải ở rừng cao su

Bình Phước: Phát hiện một thi thể nhét trong bao tải tại vườn cao su

Bình Phước: Phát hiện một thi thể nhét trong bao tải tại vườn cao su

Phát hiện thi thể trong bao tải ở rừng cao su, nghi bị sát hại

Phát hiện thi thể trong bao tải ở rừng cao su, nghi bị sát hại

Đi cạo mủ cao su, hoảng hồn phát hiện chân người lòi ra từ bao tải

Đi cạo mủ cao su, hoảng hồn phát hiện chân người lòi ra từ bao tải

Hoảng hồn phát hiện thi thể người trong bao tải, vứt trong lô cao su

Hoảng hồn phát hiện thi thể người trong bao tải, vứt trong lô cao su