Cẩu tặc bị người dân treo xác chó lên cổ: Tự xử là vô tình đẩy mình vào vòng lao lý

Cẩu tặc bị người dân treo xác chó lên cổ: Tự xử là vô tình đẩy mình vào vòng lao lý

'Cẩu tặc' bị đánh hội đồng, treo xác chó lên cổ

'Cẩu tặc' bị đánh hội đồng, treo xác chó lên cổ

Treo chó vào cổ cầu tặc: Trộm sẵn sàng đánh trả...

Treo chó vào cổ cầu tặc: Trộm sẵn sàng đánh trả...

Đạo chích bị dân làng vây đánh, treo chó vào cổ

Đạo chích bị dân làng vây đánh, treo chó vào cổ

Thanh Hóa: 'Cẩu tặc' bị người dân đánh trói, treo chó vào cổ

Thanh Hóa: 'Cẩu tặc' bị người dân đánh trói, treo chó vào cổ

Clip: Người dân bắt 'cẩu tặc', cột chó vào cổ

Clip: Người dân bắt 'cẩu tặc', cột chó vào cổ

Trộm chó, nam thanh niên bị người dân treo chó lên cổ

Trộm chó, nam thanh niên bị người dân treo chó lên cổ

Bắt quả tang cẩu tặc, dân treo chó lên cổ tên trộm

Bắt quả tang cẩu tặc, dân treo chó lên cổ tên trộm

Thanh Hóa: Đánh bả trộm chó, 'cẩu tặc' bị dân vây đánh hội đồng

Thanh Hóa: Đánh bả trộm chó, 'cẩu tặc' bị dân vây đánh hội đồng

Dân treo xác chó vào cổ kẻ trộm!

Dân treo xác chó vào cổ kẻ trộm!

Tin mới vụ trộm chó bị người dân đánh hội đồng, treo chó vào cổ

Tin mới vụ trộm chó bị người dân đánh hội đồng, treo chó vào cổ

Kẻ trộm chó bị đánh hội đồng, trói vào cây bên đường

Kẻ trộm chó bị đánh hội đồng, trói vào cây bên đường

Thanh niên trộm chó sa lưới, bị dân treo chó vào cổ bắt đứng bên đường

Thanh niên trộm chó sa lưới, bị dân treo chó vào cổ bắt đứng bên đường

Clip 'cẩu tặc' bị đánh hội đồng, treo xác chó lên cổ

Clip 'cẩu tặc' bị đánh hội đồng, treo xác chó lên cổ

Dân vây bắt, treo xác chó lên cổ tên trộm ở Thanh Hóa

Dân vây bắt, treo xác chó lên cổ tên trộm ở Thanh Hóa

Người dân treo chó vào cổ cẩu tặc để dằn mặt

Người dân treo chó vào cổ cẩu tặc để dằn mặt

Đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, trói vào gốc cây

Đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, trói vào gốc cây

Trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng và cột chó vào cổ

Trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng và cột chó vào cổ

Trộm chó bị người dân bắt trói, đánh đập và treo chó lên cổ

Trộm chó bị người dân bắt trói, đánh đập và treo chó lên cổ

Kẻ trộm bị người dân treo chó vào cổ

Kẻ trộm bị người dân treo chó vào cổ

Công an giải cứu nam thanh niên trộm chó bị cả làng vây đánh

Công an giải cứu nam thanh niên trộm chó bị cả làng vây đánh

Thanh Hóa: Đối tượng trộm chó bị dân vây bắt, trói bên đường

Thanh Hóa: Đối tượng trộm chó bị dân vây bắt, trói bên đường

Trộm chó, thanh niên Thanh Hóa bị treo chó lên cổ

Trộm chó, thanh niên Thanh Hóa bị treo chó lên cổ

Trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng và cột chó vào cổ

Trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng và cột chó vào cổ