Hàng loạt quán karaoke, massage ở Hải Phòng náo nhiệt giữa mùa dịch COVID -19

Hàng loạt quán karaoke, massage ở Hải Phòng náo nhiệt giữa mùa dịch COVID -19

Qua kiểm tra việc dừng hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng TP Hải...
Hải Phòng: Lấy xe bò kéo xác 'bạn nghiện' ra đường

Hải Phòng: Lấy xe bò kéo xác 'bạn nghiện' ra đường

Thấy bạn tử vong, lấy xe bò chở thi thể ra bỏ đầu ngõ rồi về ngủ

Thấy bạn tử vong, lấy xe bò chở thi thể ra bỏ đầu ngõ rồi về ngủ

Khênh bạn chết vì sốc ma túy ra đường bỏ rồi về... ngủ

Khênh bạn chết vì sốc ma túy ra đường bỏ rồi về... ngủ

Làm rõ vụ nam thanh niên mang xe bò chở xác 'bạn nghiện' để ra đầu ngõ

Làm rõ vụ nam thanh niên mang xe bò chở xác 'bạn nghiện' để ra đầu ngõ

Dùng xe bò chở thi thể bạn ra đầu ngõ rồi về ngủ

Dùng xe bò chở thi thể bạn ra đầu ngõ rồi về ngủ

Phê ma túy, chở xác bạn nghiện bỏ ra đường rồi về nhà ngủ

Phê ma túy, chở xác bạn nghiện bỏ ra đường rồi về nhà ngủ

Lấy xe bò chở xác bạn nghiện trong nhà ra để đầu ngõ

Lấy xe bò chở xác bạn nghiện trong nhà ra để đầu ngõ

'Phê' ma túy, thanh niên mang xe bò chở xác bạn để ra đầu ngõ

'Phê' ma túy, thanh niên mang xe bò chở xác bạn để ra đầu ngõ

Hải Phòng: Con nghiện tử vong do sốc ma túy

Hải Phòng: Con nghiện tử vong do sốc ma túy

Một người đàn ông tử vong do sốc ma túy

Một người đàn ông tử vong do sốc ma túy