Hình ảnh con lợn trong văn hóa dân gian

Hình ảnh con lợn trong văn hóa dân gian

Lợn (còn được gọi là heo) là con vật có mối quan hệ mật thiết với con người. Xa xưa, có lợn mẹ nghĩa là có...