Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé: Thông qua ĐTM với tỷ lệ 100%, dù còn nhiều tranh cãi!

Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé: Thông qua ĐTM với tỷ lệ 100%, dù còn nhiều tranh cãi!

ĐTM Cái Lớn–Cái Bé: Cần sửa nhiều, có nên hoãn?

ĐTM Cái Lớn–Cái Bé: Cần sửa nhiều, có nên hoãn?

Biến đổi khí hậu đã hiện hữu

Biến đổi khí hậu đã hiện hữu

Dự án Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé: Bộ NN-PTNT lên tiếng

Dự án Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé: Bộ NN-PTNT lên tiếng

Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Những thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước

Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Những thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước

Nhiều ý kiến trái chiều về 'siêu dự án' hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

Nhiều ý kiến trái chiều về 'siêu dự án' hơn 3.000 tỷ Cái Lớn-Cái Bé

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé: Xây dựng khi cần thiết và không hối tiếc

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé: Xây dựng khi cần thiết và không hối tiếc

Các nhà khoa học lên tiếng góp ý về dự án hệ thống thủy lợi 3000 tỷ phía Nam

Các nhà khoa học lên tiếng góp ý về dự án hệ thống thủy lợi 3000 tỷ phía Nam

Thêm góp ý cho Dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé

Thêm góp ý cho Dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé

Dự án Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé và Nghị quyết 120

Dự án Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé và Nghị quyết 120

Quốc tế quan tâm Dự án Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Quốc tế quan tâm Dự án Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé