Hội đồng Bảo an kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Tây Sahara, tập trung hợp tác chống dịch Covid-19

Hội đồng Bảo an kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Tây Sahara, tập trung hợp tác chống dịch Covid-19

Ngày 14/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã thảo luận về tình hình Sahara thời gian gần đây. Trợ lý...
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được ở Tây Sahara

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được ở Tây Sahara

Thảo luận hợp tác giữa LHQ và tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Thảo luận hợp tác giữa LHQ và tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Hội đồng Bảo an họp bàn về tình hình Lebanon và Sudan

Hội đồng Bảo an họp bàn về tình hình Lebanon và Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bàn về tình hình Liban và Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bàn về tình hình Liban và Sudan

Đánh bom xe tại Libya, hai nhân viên LHQ thiệt mạng

Đánh bom xe tại Libya, hai nhân viên LHQ thiệt mạng

LHQ không rút phái bộ khỏi Libya sau vụ 3 nhân viên thiệt mạng

LHQ không rút phái bộ khỏi Libya sau vụ 3 nhân viên thiệt mạng

Tin ảnh: Putin làm điều rất giản dị

Tin ảnh: Putin làm điều rất giản dị

Ba nhân viên LHQ thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Libya

Ba nhân viên LHQ thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Libya

Liên hợp quốc tuyên bố không sơ tán nhân viên khỏi Libya

Liên hợp quốc tuyên bố không sơ tán nhân viên khỏi Libya