Đã đến lúc nói không với túi nilon

Đã đến lúc nói không với túi nilon

Bảo vệ môi trường: Dùng lá chuối tự nhiên thay túi nylon bọc thực phẩm

Bảo vệ môi trường: Dùng lá chuối tự nhiên thay túi nylon bọc thực phẩm

Dùng lá chuối gói rau, siêu thị Việt lên báo nước ngoài

Dùng lá chuối gói rau, siêu thị Việt lên báo nước ngoài

Dùng lá chuối thay túi nylon: Quyết định nằm ở ý thức người tiêu dùng

Dùng lá chuối thay túi nylon: Quyết định nằm ở ý thức người tiêu dùng

Sản xuất và tiêu dùng bền vững - Bài 1: Khuynh hướng của cuộc sống hiện đại

Sản xuất và tiêu dùng bền vững - Bài 1: Khuynh hướng của cuộc sống hiện đại

Được Thủ tướng khen vì gói thực phẩm bằng lá chuối, siêu thị Việt nói không với ống hút nhựa

Được Thủ tướng khen vì gói thực phẩm bằng lá chuối, siêu thị Việt nói không với ống hút nhựa

Saigon Co.op bọc thực phẩm bằng lá chuối sạch

Saigon Co.op bọc thực phẩm bằng lá chuối sạch

Đừng nghĩ là chuyện nhỏ

Đừng nghĩ là chuyện nhỏ

Cần nhân rộng mô hình lá chuối gói hàng thay túi nilon

Cần nhân rộng mô hình lá chuối gói hàng thay túi nilon

Hãy hành động đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng

Hãy hành động đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/4/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/4/2019

'Xanh hóa' hệ thống phân phối

'Xanh hóa' hệ thống phân phối

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Thủ tướng gửi thư biểu dương các siêu thị tiên phong sử dụng lá chuối thay túi nilon gói thực phẩm

Thủ tướng gửi thư biểu dương các siêu thị tiên phong sử dụng lá chuối thay túi nilon gói thực phẩm

Thủ tướng gửi thư kêu gọi nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi nylon

Thủ tướng gửi thư kêu gọi nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi nylon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen các siêu thị dùng lá chuối thay bao nilon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen các siêu thị dùng lá chuối thay bao nilon

Thủ tướng biểu dương các siêu thị dùng lá chuối đóng gói thực phẩm

Thủ tướng biểu dương các siêu thị dùng lá chuối đóng gói thực phẩm

Các siêu thị sử dụng sản phẩm tự nhiên thay túi nilon được Thủ tướng biểu dương

Các siêu thị sử dụng sản phẩm tự nhiên thay túi nilon được Thủ tướng biểu dương

Biểu dương các mô hình siêu thị giảm thiểu tác hại túi ni lông

Biểu dương các mô hình siêu thị giảm thiểu tác hại túi ni lông

Thủ tướng biểu dương Co.opmart, Big C không dùng túi nilon đựng thực phẩm

Thủ tướng biểu dương Co.opmart, Big C không dùng túi nilon đựng thực phẩm

Thủ tướng biểu dương các siêu thị dùng sản phẩm tự nhiên để gói thực phẩm

Thủ tướng biểu dương các siêu thị dùng sản phẩm tự nhiên để gói thực phẩm

Thủ tướng biểu dương các mô hình siêu thị giảm thiểu tác hại túi nylon

Thủ tướng biểu dương các mô hình siêu thị giảm thiểu tác hại túi nylon

Các siêu thị 'chung tay' giảm thiểu sử dụng túi nilon

Các siêu thị 'chung tay' giảm thiểu sử dụng túi nilon

Siêu thị tham gia bảo vệ môi trường

Siêu thị tham gia bảo vệ môi trường

Big C thí điểm bọc rau bằng lá chuối, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Big C thí điểm bọc rau bằng lá chuối, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường