Bạch Ngọc Chiến, Đoàn Ngọc Hải: Lựa chọn 'từ quan', sự thật trông thấy...

Từ việc ông Bạch Ngọc Chiến, ông Đoàn Ngọc Hải thôi làm công việc nhà nước, xin ra ngoài làm cho tư nhân,...
Nguyên Phó chủ tịch Nam Định Bạch Ngọc Chiến làm việc tại tập đoàn giáo dục tư nhân

Nguyên Phó chủ tịch Nam Định Bạch Ngọc Chiến làm việc tại tập đoàn giáo dục tư nhân

Ông Bạch Ngọc Chiến 'dứt áo quan trường' về đầu quân cho tập đoàn giáo dục tư nhân

Ông Bạch Ngọc Chiến 'dứt áo quan trường' về đầu quân cho tập đoàn giáo dục tư nhân

Thôi chức vụ Nhà nước, ông Bạch Ngọc Chiến chuyển sang làm giáo dục vì 'duyên nợ' và 'tương lai'

Thôi chức vụ Nhà nước, ông Bạch Ngọc Chiến chuyển sang làm giáo dục vì 'duyên nợ' và 'tương lai'

Ông Bạch Ngọc Chiến 'từ quan', về làm Phó chủ tịch tập đoàn giáo dục EQuest

Ông Bạch Ngọc Chiến 'từ quan', về làm Phó chủ tịch tập đoàn giáo dục EQuest

Ông Bạch Ngọc Chiến thôi việc nhà nước, về làm Phó chủ tịch tập đoàn giáo dục

Ông Bạch Ngọc Chiến thôi việc nhà nước, về làm Phó chủ tịch tập đoàn giáo dục

Cựu Phó CT Nam Định Bạch Ngọc Chiến khó khăn quan lộ... ra làm tư?

Cựu Phó CT Nam Định Bạch Ngọc Chiến khó khăn quan lộ... ra làm tư?

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định xin thôi việc Nhà nước ra làm tư nhân: 'Tôi không chuộng chức danh'

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định xin thôi việc Nhà nước ra làm tư nhân: 'Tôi không chuộng chức danh'

Vì sao cựu Phó Chủ tịch Nam Định thôi làm 'người Nhà nước' sau 23 năm?

Vì sao cựu Phó Chủ tịch Nam Định thôi làm 'người Nhà nước' sau 23 năm?

MC Chúng tôi là chiến sĩ bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho chồng

MC Chúng tôi là chiến sĩ bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho chồng

Phim về những cán bộ 'địch vận' không mang dòng máu Việt

Phim về những cán bộ 'địch vận' không mang dòng máu Việt

Truyền cảm hứng nguồn cội bằng câu chuyện 'Ngày trở về'

Truyền cảm hứng nguồn cội bằng câu chuyện 'Ngày trở về'

Những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình của người Việt xa xứ

Những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình của người Việt xa xứ

Chủ đề năm ASEAN 2020 'Gắn kết và Chủ động thích ứng': Trúng và đúng!

Chủ đề năm ASEAN 2020 'Gắn kết và Chủ động thích ứng': Trúng và đúng!

Các nữ BTV truyền hình có đời sống hôn nhân được chú ý

Các nữ BTV truyền hình có đời sống hôn nhân được chú ý

Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam