Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 15/8, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có Lời cảm ơn...
Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đất mẹ

Tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đất mẹ

Người dân xúc động tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Người dân xúc động tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Linh xa sẵn sàng đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi yên nghỉ

Linh xa sẵn sàng đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi yên nghỉ

Cập nhật trực tiếp diễn biến Lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Cập nhật trực tiếp diễn biến Lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười