Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Bình

Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Bình

Sáng nay, 4-1 (22-11-Canh Tý), lễ tưởng niệm 6 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Bình viên tịch đã được tổ...
Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Ni trưởng Tràng Liên

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Ni trưởng Tràng Liên

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan NT.Thích nữ Tràng Liên

Báo Giác Ngộ viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Báo Giác Ngộ viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Trưởng lão HT.Giác Phúc viên tịch tại PV Minh Đăng Quang

Trưởng lão HT.Giác Phúc viên tịch tại PV Minh Đăng Quang

Lễ truy niệm, nhập tháp Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Lễ truy niệm, nhập tháp Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt tang quyến cảm tạ

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt tang quyến cảm tạ

Khánh Hòa : Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình

Khánh Hòa : Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình

Khánh Hòa: Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình

Khánh Hòa: Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình

Ban Tăng sự T.Ư thảo luận việc tổ chức Đại Giới đàn

Ban Tăng sự T.Ư thảo luận việc tổ chức Đại Giới đàn

Truy phong TT.Thích Thiện Phú lên hàng giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong TT.Thích Thiện Phú lên hàng giáo phẩm Hòa thượng

Phân ban Ni giới phía Bắc họp tại trụ sở GHPGVN

Phân ban Ni giới phía Bắc họp tại trụ sở GHPGVN

Phật tử có được phép mặc áo tràng tay thụng?

Phật tử có được phép mặc áo tràng tay thụng?

Các vấn đề liên quan đếnGiới đàn : Cần hiểu để làm cho đúng luật

Các vấn đề liên quan đếnGiới đàn : Cần hiểu để làm cho đúng luật

Đại giới đàn Huệ Hưng vẫn nhận hồ sơ đến 30-9-2020

Đại giới đàn Huệ Hưng vẫn nhận hồ sơ đến 30-9-2020

Đại giới đàn Huệ Hưng vẫn nhận hồ sơ đến 30-9-2020

Đại giới đàn Huệ Hưng vẫn nhận hồ sơ đến 30-9-2020

Tiền Giang : Lễ tốt nghiệp Cao đẳng Phật học

TƯGH hướng dẫn về tấn phong giáo phẩm

TƯGH hướng dẫn về tấn phong giáo phẩm

TƯGH hướng dẫn về tấn phong giáo phẩm

TƯGH hướng dẫn về tấn phong giáo phẩm

Tiền Giang : Chiêu sinh lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì

Tiền Giang : Chiêu sinh lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì

Quý Ni trưởng mặc hậu vàng, liệu có đúng?

Quý Ni trưởng mặc hậu vàng, liệu có đúng?

Bến Tre : Lễ tạ Tam bảo, tưởng niệm Tổ sư Khánh Hòa

Bến Tre : Lễ tạ Tam bảo, tưởng niệm Tổ sư Khánh Hòa

7 gợi ý về vấn đề Tăng sự cần giải quyết

7 gợi ý về vấn đề Tăng sự cần giải quyết

Vĩnh Long : Tạm hoãn tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa

Vĩnh Long : Tạm hoãn tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa

Phân ban Ni giới T.Ư cúng dàng trường hạ ở Thái Bình

Phân ban Ni giới T.Ư cúng dàng trường hạ ở Thái Bình

Khai mạc Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020

Khai mạc Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020

Bình Phước : Long trọng lễ đặt đá xây dựng chùa Tỉnh Hội

Bình Phước : Long trọng lễ đặt đá xây dựng chùa Tỉnh Hội

'Giới luật và vấn đề an cư'

'Giới luật và vấn đề an cư'

Khai mạc Hội thảo khoa học về Phật giáo Cổ truyền VN

Khai mạc Hội thảo khoa học về Phật giáo Cổ truyền VN

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2020 : Vấn đề Tăng sự, mạng xã hội được đại biểu quan tâm

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2020 : Vấn đề Tăng sự, mạng xã hội được đại biểu quan tâm

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM

Lễ húy kỵ lần thứ 4 cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

Lễ húy kỵ lần thứ 4 cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

TƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM tưởng niệm Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

TƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM tưởng niệm Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

TP.HCM : Tổ đình Từ NghiêmTrang nghiêm tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

TP.HCM : Tổ đình Từ NghiêmTrang nghiêm tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Chư tôn đức tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Chư tôn đức tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

TP.HCM : Lễ húy nhật Hòa thượng khai sơn tu viện Huệ Quang

TP.HCM : Lễ húy nhật Hòa thượng khai sơn tu viện Huệ Quang

Phân ban Ni giới T.Ư thông báoChính thức tạm dừng Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

Phân ban Ni giới T.Ư thông báoChính thức tạm dừng Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

Về công bố của nhà nước 'người theo Phật giáo' chỉ còn 4,6 triệu, đứng thứ hai ở VN : Giáo hội cần có tiếng nói cụ thể

Về công bố của nhà nước 'người theo Phật giáo' chỉ còn 4,6 triệu, đứng thứ hai ở VN : Giáo hội cần có tiếng nói cụ thể

Đại diện Giáo hội tưởng niệm Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

Đại diện Giáo hội tưởng niệm Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

BTS Đồng Tháp chúc Tết lãnh đạo TƯGH

BTS Đồng Tháp chúc Tết lãnh đạo TƯGH

Danh sách721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

Danh sách721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

Phật giáo cả nước làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng

Phật giáo cả nước làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng

Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư tổng kết Phật sự 2019

Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư tổng kết Phật sự 2019

Ra mắtNhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer

Ra mắtNhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer