Đưa Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào vận hành thương mại

Đưa Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào vận hành thương mại

Theo thông tin từ EVN, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã đồng ý nghiệm thu, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt...
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho phép Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vận hành thương mại

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho phép Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vận hành thương mại

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho phép Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vận hành thương mại

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho phép Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vận hành thương mại

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng được phép vận hành thương mại

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng được phép vận hành thương mại

Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng được phép vận hành thương mại

Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng được phép vận hành thương mại

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được phép vận hành thương mại

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được phép vận hành thương mại

EVNGENCO1: Phấn đấu sản xuất 3.304 triệu kWh trong tháng 2

EVNGENCO1: Sản lượng điện sản xuất EVNGENCO1 34.586 triệu kWh, đạt 92,9% kế hoạch năm

EVNGENCO1: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 9,288 tỷ kWh năm 2019

EVNGENCO1 sản xuất hơn 26 tỷ kWh điện thương phẩm

Tháng 8, Genco1 sẽ đẩy nhanh việc xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa, thoái vốn

Nhiệt điện Duyên Hải phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn cho sự phát triển của Genco1

EVNGENCO1 đạt 108% kế hoạch tháng 10/2018