Trung tâm Thuốc dân tộc được Bộ Y tế đánh giá cao về mô hình khám chữa bệnh YHCT

Trung tâm Thuốc dân tộc được Bộ Y tế đánh giá cao về mô hình khám chữa bệnh YHCT

Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Ngỡ con thông minh, ai ngờ mắc bệnh

Ngỡ con thông minh, ai ngờ mắc bệnh

Miền Bắc rét đến mức trẻ bị méo mặt

Miền Bắc rét đến mức trẻ bị méo mặt

Làm đẹp bằng hỏa trị liệu 'chui' coi chừng 'tiền mất, tật mang'

Làm đẹp bằng hỏa trị liệu 'chui' coi chừng 'tiền mất, tật mang'

Đào tạo cấp tốc hỏa trị liệu chỉ ... 3 ngày!

Đào tạo cấp tốc hỏa trị liệu chỉ ... 3 ngày!

Chữa bệnh bằng lửa ở đâu để không tiền mất tật mang?

Chữa bệnh bằng lửa ở đâu để không tiền mất tật mang?

Cách chữa lạ, châm lửa 'đốt' người bệnh

Phương pháp hỏa trị liệu: Không phải ai cũng dùng được

Phương pháp hỏa trị liệu: Không phải ai cũng dùng được