Thành lập BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Thành lập BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp

Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Thủ tướng quyết định thành lập BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Thủ tướng quyết định thành lập BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Đà Nẵng: Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành

TP.HCM sẽ sáp nhập hàng loạt ban quản lý

TP.HCM sẽ sáp nhập hàng loạt ban quản lý

Đà Nẵng: Phát hiện 541 người nước ngoài nhập cảnh trái pháp luật

Đà Nẵng: Phát hiện 541 người nước ngoài nhập cảnh trái pháp luật