TP.HCM tuyên chiến với thực phẩm bẩn

TP.HCM tuyên chiến với thực phẩm bẩn

Chủ động tẩy chay thực phẩm bẩn

Chủ động tẩy chay thực phẩm bẩn

Chủ động tẩy chay thực phẩm bẩn

Chủ động tẩy chay thực phẩm bẩn

Phối hợp cung ứng thực phẩm sạch

Phối hợp cung ứng thực phẩm sạch

Phát hiện cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật đã hết hạn sử dụng

Phát hiện cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật đã hết hạn sử dụng

Kiểm tra cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp phát hiện rác ứ đọng trên sàn nhà, nuôi súc vật trong khu vực chế biến

Kiểm tra cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp phát hiện rác ứ đọng trên sàn nhà, nuôi súc vật trong khu vực chế biến

Tạm đình chỉ Cty chế biến suất ăn công nghiệp không đảm bảo ATTP

Tạm đình chỉ Cty chế biến suất ăn công nghiệp không đảm bảo ATTP