Thực hư việc 3 trạm BOT bị dừng thu phí

Thực hư việc 3 trạm BOT bị dừng thu phí

Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam vừa có văn bản liên quan đến vấn đề triển...