Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp đại phẫu '3 trong 1' cho bệnh nhân ung thư

Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp đại phẫu '3 trong 1' cho bệnh nhân ung thư

Các bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hóa đã quyết định phối hợp để cùng thực hiện cuộc đại phẫu '3 trong 1,' gồm phẫu...
Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ca đại phẫu '3 trong 1'

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ca đại phẫu '3 trong 1'

Lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp cuộc đại phẫu '3 trong 1'

Lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp cuộc đại phẫu '3 trong 1'

Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu thực hiện đại phẫu '3 trong 1'

Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu thực hiện đại phẫu '3 trong 1'

Ca bệnh đặc biệt, 1 lần mổ cắt 3 bộ phận

Ca bệnh đặc biệt, 1 lần mổ cắt 3 bộ phận

Ca đại phẫu '3 trong 1' cứu bệnh nhân ung thư dạ dày

Ca đại phẫu '3 trong 1' cứu bệnh nhân ung thư dạ dày

Người lao động bị lừa, Trưởng phòng Cục QLLĐNN hỏi 'Đăng báo để làm gì?'

Người lao động bị lừa, Trưởng phòng Cục QLLĐNN hỏi 'Đăng báo để làm gì?'

Người lao động bị lừa, Trưởng phòng Cục QLLĐNN hỏi 'Đăng báo để làm gì?'

Người lao động bị lừa, Trưởng phòng Cục QLLĐNN hỏi 'Đăng báo để làm gì?'

Tiếp vụ lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát bị 'tố' lừa đảo: Cục quản lý lao động ngoài nước 'làm khó' báo chí?

Tiếp vụ lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát bị 'tố' lừa đảo: Cục quản lý lao động ngoài nước 'làm khó' báo chí?

Bị 'tố' lừa đảo, lãnh đạo Cty CP Đầu tư Vĩnh Cát quy trách nhiệm cho người lao động

Bị 'tố' lừa đảo, lãnh đạo Cty CP Đầu tư Vĩnh Cát quy trách nhiệm cho người lao động