Các địa phương, đơn vị ủng hộ người nghèo

Các địa phương, đơn vị ủng hộ người nghèo

Ngày 12/1, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động ủng hộ người nghèo, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.
Rèn bản lĩnh bộ đội từ huấn luyện đêm

Rèn bản lĩnh bộ đội từ huấn luyện đêm

Đề nghị giải quyết dứt điểm trường hợp đồng chí Đỗ Thế Dân

Quân khu 9 bế mạc Hội thao Võ chiến đấu tay không năm 2020

Quân khu 9 bế mạc Hội thao Võ chiến đấu tay không năm 2020

Nhớ Anh Năm Phiêu!

Nhớ Anh Năm Phiêu!

Khử trùng 2 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng

Khử trùng 2 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng; Phó Chính ủy Quân khu 7

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng; Phó Chính ủy Quân khu 7

Quân khu 5 chuẩn bị kế hoạch Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020

Quân khu 5 chuẩn bị kế hoạch Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020

'Luyện quân' chống Covid-19

'Luyện quân' chống Covid-19

Chiến công của lực lượng phòng hóa Quân khu 3

Chiến công của lực lượng phòng hóa Quân khu 3

Coi trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ các cấp

Coi trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ các cấp

Trung đoàn Bộ binh 82, Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự năm 2019

Trung đoàn Bộ binh 82, Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự năm 2019

Thực hiện tốt chức năng tham mưu chuyên ngành pháo binh

Thực hiện tốt chức năng tham mưu chuyên ngành pháo binh

Hỏa hoạn qua đi, tình quân dân đọng lại

Hỏa hoạn qua đi, tình quân dân đọng lại