Thổ dân Brazil tự chiến đấu với lâm tặc để giữ rừng Amazon

Thổ dân Brazil tự chiến đấu với lâm tặc để giữ rừng Amazon

100 tấn dầu bí ẩn nhuộm đen bờ biển Brazil

100 tấn dầu bí ẩn nhuộm đen bờ biển Brazil

Brazil vớt hơn 100 tấn cặn dầu trên các bờ biển khắp cả nước

Brazil vớt hơn 100 tấn cặn dầu trên các bờ biển khắp cả nước

Brazil khẩn trương điều tra nguyên nhân ô nhiễm dầu ở 125 bãi biển

Brazil khẩn trương điều tra nguyên nhân ô nhiễm dầu ở 125 bãi biển

Brazil điều tra nguyên nhân dầu loang trên 39 bãi biển

Brazil điều tra nguyên nhân dầu loang trên 39 bãi biển

'Vệ binh rừng già' quyết chiến với lâm tặc ở Amazon

'Vệ binh rừng già' quyết chiến với lâm tặc ở Amazon

Brazil chỉ đủ tài chính thuê lực lượng bảo vệ môi trường ngắn hạn

Thiên tai hoành hành khắp thế giới

Thiên tai hoành hành khắp thế giới

Thổ dân quyết bảo vệ rừng Amazon 'đến giọt máu cuối cùng'

Thổ dân quyết bảo vệ rừng Amazon 'đến giọt máu cuối cùng'