Văn phòng Bộ Công an tổng kết công tác năm 2020

Văn phòng Bộ Công an tổng kết công tác năm 2020

Văn phòng Bộ Công an cần chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh bệnh thành tích trong thực hiện các...
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ 'Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông'

Xây dựng đội ngũ cán bộ 'Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông'

Kiện toàn chi bộ Công an xã chính quy, đưa chủ trương của Đảng sát với công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

An Giang: Hiệu quả sau 1 năm thực hiện đề án điều động công an chính quy về xã

An Giang: Hiệu quả sau 1 năm thực hiện đề án điều động công an chính quy về xã

Bố trí Tổ an ninh trật tự cần phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế

Bố trí Tổ an ninh trật tự cần phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND

'Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND'

'Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND'

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

Tinh gọn bộ máy CAND - cuộc cách mạng về tổ chức

Tinh gọn bộ máy CAND - cuộc cách mạng về tổ chức

Dấu ấn đậm nét trong xây dựng pháp luật

Dấu ấn đậm nét trong xây dựng pháp luật

Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, tính khái quát cao

Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, tính khái quát cao

Đảng lãnh đạo toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt

Đảng lãnh đạo toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt

Công an tỉnh Quảng Nam điều động cán bộ tăng cường cấp huyện

Công an tỉnh Quảng Nam điều động cán bộ tăng cường cấp huyện

TP.Quảng Ngãi: Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

TP.Quảng Ngãi: Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

TP Quảng Ngãi: Điều động 70 công an chính quy về các xã

TP Quảng Ngãi: Điều động 70 công an chính quy về các xã

Công an nhân dân nêu gương 'vì dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc'

Chỉ đạo đấu tranh hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Chỉ đạo đấu tranh hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Đào tạo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Đào tạo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục cải tạo

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục cải tạo

Dấu ấn một nhiệm kỳ của Đảng bộ Công an Thanh Hóa

Dấu ấn một nhiệm kỳ của Đảng bộ Công an Thanh Hóa

Đảng bộ Công an Thanh Hóa - dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ Công an Thanh Hóa - dấu ấn một nhiệm kỳ

Dự án Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự có gì mới?

Dự án Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự có gì mới?

Đại hội Đảng bộ Cục Y tế Bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Cục Y tế Bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới: Có chính sách thỏa đáng cho đội ngũ công an xã bán chuyên trách

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới: Có chính sách thỏa đáng cho đội ngũ công an xã bán chuyên trách

Nghệ An biểu dương 70 Công an xã bán chuyên trách

Nghệ An biểu dương 70 Công an xã bán chuyên trách

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả

Đề xuất chính sách thu hút cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, an ninh mạng

Đề xuất chính sách thu hút cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, an ninh mạng

Tặng Bằng khen cá nhân xuất sắc trong thẩm định, xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị

Tặng Bằng khen cá nhân xuất sắc trong thẩm định, xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đoàn Thanh niên trong CAND vững mạnh, đáp ứng tình hình mới

Xây dựng Đoàn Thanh niên trong CAND vững mạnh, đáp ứng tình hình mới

Ngành nào sẽ làm tiếp như Công an: Không bố trí người địa phương làm người đứng đầu?

Ngành nào sẽ làm tiếp như Công an: Không bố trí người địa phương làm người đứng đầu?

Ngành nào sẽ làm tiếp như Công an: Không bố trí người địa phương làm người đứng đầu?

Ngành nào sẽ làm tiếp như Công an: Không bố trí người địa phương làm người đứng đầu?

Vì sao hầu hết tân giám đốc công an không phải người địa phương?

Vì sao hầu hết tân giám đốc công an không phải người địa phương?

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, tạo chuyển biến trong giữ gìn an ninh, trật tự

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Công an Đắk Nông sơ kết thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Công an Đắk Nông sơ kết thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Đại hội Chi hội Nhà báo Cục Truyền thông CAND tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi hội Nhà báo Cục Truyền thông CAND tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí CAND nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí CAND nhiệm kỳ 2020-2022

Công bố quyết định sáp nhập và công tác cán bộ Trường Cao đẳng CSND I

Công bố quyết định sáp nhập và công tác cán bộ Trường Cao đẳng CSND I

Công bố quyết định sáp nhập 2 trường Công an nhân dân

Công bố quyết định sáp nhập 2 trường Công an nhân dân

Sáp nhập nhiều trường Công an nhân dân

Sáp nhập nhiều trường Công an nhân dân

Bộ Công an công bố quyết định sáp nhập một số trường Công an nhân dân

Bộ Công an công bố quyết định sáp nhập một số trường Công an nhân dân